Home

Achtergrond 290 x bekeken 2 reacties

Deltacommissie waarschuwt tegen verzilting en zoetwatergebrek

Verzilting en gebrek aan zoet water zijn specifiek voor land- en tuinbouw de ernstigste bedreigingen die de Deltacommissie voorziet.

Door verhoging van de zeespiegel dringt zout water verder landinwaarts via rivieren en grondwater. Door verminderde zomerafvoer van de rivieren als gevolg van langere droogteperiodes wordt zoet water krap in sommige jaren. Deze trends zijn volgens de Deltacommissie onafwendbaar.

Voorzitter Cees Veerman heeft de bevindingen en de adviezen van zijn commissie vanmiddag overhandigd aan minister-president Balkenende en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat.

De regering had de Deltacommissie verzocht te adviseren hoe Nederland zich op lange termijn kan beveiligen tegen overstromingen en toch leefbaar blijft.

De Deltacommissie doet ook voorstellen om verzilting en gebrek aan zoet water te beteugelen. De betekenis van het IJsselmeer als zoetwaterreservoir wordt vergroot door geleidelijke peilverhoging met maximaal 1,5 meter. In het zuidwesten worden Krammer-Volkerak ingericht voor berging van Rijn- en Maaswater, mogelijk in combinatie met Oosterschelde en Rijnmond. Een "afsluitbaar-open" Rijnmond combineert veiligheid met zoetwatervoorziening.

De Commissie stelt niet vast dat landbouw in sommige gebieden onmogelijk zou worden wegens verzilting. Voor de kustbescherming kiezen Veerman c.s. niet voor eilanden, waarop landbouw eventueel mogelijk zou zijn. Zandsuppletie langs de bestaande kustlijn in de komende 100 jaar vinden ze een effectievere maatregel. De kustlijn wordt daardoor 1 km verbreed. De commissie voorziet daarin geen plaats voor land- en tuinbouw, wel voor natuur en recreatie. De plannen voor sterkere rivierdijken en waterberging moet zonder dralen worden uitgevoerd.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Joahn

    Ik waarschuw tegen de deltacommissie die ons op slecht onderbouwde aannames die over 50-100jr (!) lopen ons op mega-miljarden kosten jaagt met hun megalomane plannen. Kan Veerman nu even naar de fileproblemen kijken? Die wachten al 20jr op een oplossing terwijl al die tijd nauwelijks iemand natte voeten heeft gekregen.

  • no-profile-image

    ab

    Verdiep het ijsselmeer ca 2 meter ipv peil met 1,5 m te verhogen. Voordelen: dijken moeten niet verhogen, steden rondom blijven mooi zichtbaar en beriekbaar vanaf het water, waterberging is even groot, grond en klei uit het ijsellmeer kunnen goed gebruikt worden voor andere dijken te verbeteren, het is veel goedkoper, door meer en dieper zoetwater kan verzilting worden tegen gegaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.