Home

Achtergrond 570 x bekeken 29 reacties

Bodem lijdt onder mestnorm

De bemestingsnormen tasten de bodemvruchtbaarheid aan. Veel gewassen lijden aan een tekort aan stikstof.

Als het gebruik van mineralen verder aan banden wordt gelegd, bemoeilijkt dit een goede landbouwprakijk. Dat zegt voorzitter Jaap Haanstra van LTO-Akkerbouw. ”Wij krijgen meldingen uit het hele land dat gewassen een tekort hebben aan stikstof. Veel gewassen halen het einde van het groeiseizoen niet. ”

De scherpe normen verslechteren de bodemvruchtbaarheid, stelt Haanstra. ”Wij maken ons daar zorgen over. De normen geven onvoldoende ruimte om dierlijke mest te gebruiken. Het organische stofgehalte daalt op veel percelen. Compost is niet altijd beschikbaar. Het draagvlak voor het mineralenbeleid kalft zo af onder akkerbouwers.”

Volgens onderzoeker Peter Dekker van het instituut PPO kan zo’n 80 procent van de telers uit de voeten met de huidige stikstofnormen. ”De normen zijn gebaseerd op de bemestingsadviezen. 10 tot 20 procent van de telers moet eigenlijk bijbemesten vanwege weers- of veldomstandigheden, maar kan dat niet door de normen. Wat betreft organische stofgehalte kunnen akkerbouwers wellicht meer doen aan groenbemesters of overstappen op runderdrijfmest.”

De Tweede Kamer praat donderdag over een vervolg op het Derde Actieprogramma Nitraat, dat tot eind 2009 loopt. Daarin staat hoe Nederland moet voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Theo

  Wil uit Dieren, het enigste wat goed onderhouden werd en wordt, is landbouwgrond, ten minsie op de meeste plaatsen. Je moet er gewoon mentaliteit voor hebben omm iets goed te verzorgen! De meeste natuur en wat je natuur kunt noemen is verwaarlozing. Ook de bossen, daardoor ligt het er zo bij! Het is diep triest, en dan maar schoppen tegen de voedelproducent. Hij doet alles verkeerd! Als het zo door gaat, krijgen we alleen maar grote problemen. Onkruid, ongedierte, drugs, en criminaliteit zijn en worden de grote vijanden. Respect en beleeftheid zijn bij deze soorten ver zoek!

 • no-profile-image

  arend

  wat betreft die engelsman zal het ook ongetwijfeld parten spelen dat de grond zeer steenrijk is en bijna niet te bewerken, vandaar ook het vele koren, om schade aan machines te voorkomen, oogsten ze daar een halve meter boven de grond

 • no-profile-image

  gert

  de oppervlaktewateren worden goed bemest,70 % van de vervuiling komt uit de riooloverstorten, daar voor moeten de bemestingnormen voor de boer verlaagd worden,anders kan de burger z,n drol niet kwijt

 • no-profile-image

  Mark

  Hee Wil, wat een slap gelul. Altijd hebben ze het over datgene wat weg is. Dan ga je toch gewoon daar wonen waar die plantjes en diertjes wel zijn. Dit land gaat in een stroomversnelling, hiet is geen plek voor al die rotzooi. Hier willen de mensen een huis, een tuin, een stadspark, wat bomen. O ja, ook nog voldoende water om te recreeren. En het allerbelangrijkste: In dit land willen de mensen goedkoop eten, vooral geen geld spenderen aan voedsel. Dus produceren wij voor de rest van de wereld.

 • no-profile-image

  wil

  Theo uit Brabant, voor mensen die proberen ecologisch verantwoord te werken heb ik veel respect. Echter ik heb geen begrip voor de agrarische sector als geheel die al decennialang zodanig intensief werkt, dat de heide vol komt staan met grassen, kwetsbare plantensoorten verdwijnen omdat eeuwenoude balansen tussen nitraten en ammonium veranderen, bossen vol komen staan met stikstofminnende bramen, vlier en brandnetels. De insecten en vogels die bij gevarieerde natuur horen zijn we voor een groot deel kwijtgeraakt, en ook voor de rest dreigt hetzelfde.
  Daarnaast is het een enorm misverstand dat op het Nederlandse grondgebied voor zo ongeveer de hele wereld voedsel verbouwd zou moeten worden. Wat mij betreft moeten de oogkleppen af, het is al een vooruitgang als de zaken een keer op Europese schaal bekeken worden in plaats van op Nederlandse. We leven immers al een tijdje in de EU! En nog liever moeten we het op wereldschaal bekijken, als de Russische arealen benut worden hoeft de wereld helemaal geen honger meer te leiden. Maar dan moeten wij wel willen delen, in plaats van uit eigenbelang alles in Nederland willen telen.

 • no-profile-image

  Jobke

  Veranderingen zijn altijd al moeilijk geweest in de landbouw. Veel boeren hebben oogkleppen op, en kijken alleen naar wat goed voor hunzelf.

 • no-profile-image

  JC

  De haren gaan mij recht omhoog als ik ene Wil hoor,zeg lees, alle boeren in de EU hebben het beste voor met de consument of gaan we alles importeren vanuit china,ongecrontoleerd

 • no-profile-image

  frank

  Beste Wil, Je kunt zien dat je zeer eenzijdig bent ingelicht. Als jij en je 16 miljoen mede bewoners uitademen dan komt er stikstof vrij. Als jij je auto start komt er stikstof vrij. Als je op de w.c. je plas doet komt er stikstof vrij. Als jij je groenafval verzameld komt er stikstof vrij. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Van de 16 miljoen inwoners van Nederland weet niemand wat hij of zij eet en dan helemaal al niet wat er van dit voedsel door het lichaam word gebruikt en hoeveel er dus door de w.c. spoelt. Dit in tegenstelling tot de dieren, zij krijgen een zeer afgewogen rantsoen voor geschoteld waardoor er zo min mogelijk mineralen (stikstof) in het milieu komen. Je zou hier is een voorbeeld aan moeten nemen. Ga dus eerst maar eens kijken wat jij zelf en de rest van je medebewoners in Nederland uitscheiden en daarmee het gras in de heide, de braamstruiken en brandnetels bemesten. Want als je denkt dat alleen de landbouw stikstof uitscheid dan denk je wel zeer bekrompen.

 • no-profile-image

  boerin

  Wij boeren moesten maar eens een plekje in de kamer en al die commissies zien te bemachtigen, want mensen uit de praktijk weten meer hoe de zaken gaan en ervoor staan, dan de eigenlijke politici die maar uit en boekje volgens berekeningen werken.
  Dit hebben we jaren geleden al gezegd zo krijg je tekorten.

 • no-profile-image

  harrie

  Bemesting?? stop ermee. het stinkt hier in de peel het halve jaar. de blubbertonnen zijn ongeveer zo groot als een touringcar. waar is dat voor nodig? voor die alles verziekende mais? je ziet de hele zomer niets anders dan mais, het landschap is hier totaal verdorven. Stop met die mais en met die bemesting. Weg met die stank, weg met die blubbertonnen. Het is genoeg geweest. stop er aub mee. Geef de gewone burger ook weer wat leefplezier, die hebben daar recht op. Hier is het allemaal CDA gekwazel. Als je wilt boeren?? KIJK NAAR OOSTENRIJK. Zo is het mooi en genoeg. Die boeren willen hier allemaal MERCEDES rijden. Het kan best wat minder

 • no-profile-image

  party van de waarheid

  stop met het steunen van dit leugenbeleid.
  fijten;
  80% van al het grasland voldeed al sinds 2000 aan de nitraatricht lijn niet nipt maar ruimschoots 50 norm 10 werd gemiddelt gehaalt.
  80% van alle klei en veengronden voldeed al in 2000 aan de nitraat richtlijn.
  alleen de zeer droge zandgronde haalden de normen niet en er was zelfs nog veel verschil binnen een perceel grond.
  hier uit kan geconcludeert worden dat op 70% van allen landbouw grond meer bemest had kunnen worden en dus ook meer opbrengst gehaalt had kunnen worden.
  ER IS DAN OOK GEEN ENKELE JURIDISCHE BASIS OM DIT ZEER KOSTBAARE BELIJD TE HANDHAVEN
  je krijgt toch ook geen snelheidsboeden op een 80 km weg met 40 km per uur.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  De mestnormen halen de politici van hun vakantie plek: de Canarische WEIlanden. Daar is alleen maar stront van 150 politici te meten, vandaar dat de Nederlandse grond overbemest is.

 • no-profile-image

  freek

  Wil wil delen met de Russen?? Succes zou ik zeggen, maar kom dan niet smeken om goed voedsel als ze het jouw weigeren te geven. Wat betreft jouw voorstelling van ecologisch balans... we leven hier wel met te veel mensen op te weinig grond, die balans is al decenia zoek. Kijk alleen maar eens rond in jouw omgeving die doorsneden is van snelwegen en vinexlokaties.

 • no-profile-image

  Klaas

  Gelukkig voor Jobke is er geen andere sector te bedenken, waarin zoveel adviseurs en beleidsmakers meedenken dan de landbouw. Maar echt luisteren naar de mensen van de praktijk is er vaak niet bij. In de loop der jaren hebben boeren allerlei aanpassingen gedaan en dat heeft heelveel geld gekost. Soms lijkt het mij het beste bouw Nederland maar vol en laten we het voedsel invoeren is iedereen tevreden toch.

 • no-profile-image

  boer

  Er zijn genoeg redenen om niet te ploegen.Wij disken omdat we de zwarte bovengrond niet met de klei die er onder zit willen mixen.Niet genoeg bouwvoor dus.In gebieden waar wel genoeg bouvoor is wordt er trouwens ook niet geploegd want daar is niet genoeg tijd voor(Schiet niet op).Op perselen waarvan het stro niet geperst wordt het stro gehakseld als het de combine uit komt en terug op het land geblazen.Bij een dwergras is dat weinig en kan er in het voorjaar doorheen gezaaid worden terwijl als er veel stro is gediskt of ingewerkt moet worden.Als er op een perseel drijfmest wordt uitgereden wordt het ook gediskt om verliezen te voorkomen.Geen grondbewerking heeft verschillende voordelen.Het geeft minder erosie door wind en water,graanstoppel voorkomt uitdroging van de grond en houdt sneeuw vast (smeltwater)in droge gebieden.Tevens beschermd die sneeuw bv wintertarwe van vorst schade.Ook wordt het jonge gewas door de stoppel beschermd voor zandstormen.Verder bespaard het flink op brandstof reparaties onderhoud en manuren.

 • no-profile-image

  Gerda

  Hallo, Harrie, Als je geen mais meer kunt zien verhuis je toch lekker naar de Randstad. En wat die mercedes betreft wat heeft dat met het mestbeleid te maken? We kunnen het geld wel beter gebruiken.

 • no-profile-image

  Noorderling

  Er zijn zoveel artikelen en reacties die in de telegraaf zouden moeten verschijnen. Ik meen mij nog een brief in de boerderij te herrinneren over het efficient verwerken van restafval door een varken (in vergelijking met iemand die bier en chips nuttigt). Heel jammer dat dat in de boerderij komt te staan, alle lezers weten dat wel, zet het in de TELEGRAAF, dan ben je echt aan het voorlichten.

 • no-profile-image

  wil

  Beste boeren van Nederland, stel je er nou eindelijk eens op in dat jullie een praktijk moeten gaan voeren die niet langer funest is voor de rest van Nederlandse grond. Zolang jullie nog zo veel bijdragen aan de overbemesting van niet-agrarische gronden moeten de normen aangescherpt worden. En als dan de organische stofgehalten dalen zullen jullie de noodzakelijke nutrienten uit andere bronnen dan kunstmest moeten halen. Gebruik compost, ruwe mest, sloot-en maaiselafval als meststof.
  En realiseer je dat een groot deel van de moderne gewassen ontwikkeld zijn voor de verkeerde, ouderwetse en achterhaalde mestnormen. Die gewassen doen het alleen goed bij overbemesting, bemesting die zorgt dat buiten jullie percelen alleen nog maar distels en brandnetels willen groeien. Zo verdwijnen alle bloemen, en daarmee vlinders en vogels uit ons land. Ons land staat in de hele wereld bekend als groen, maar het wordt nog steeds al maar meer gifgroen in plaats van gespikkeld met kleuren van bloemen. Ons land wordt stil, want in het voorjaar hoor je geen vogels meer en in de zomer geen insecten meer.
  Jullie is een goede en profijtelijke bedrijfsvoering gewenst, maar jullie hebben het recht niet ons hele land te vermesten. Ga daar maar eens van uit, en vertel je onderzoekers en bestuurders dat ze niet moeten pleiten voor hogere (vervuilende) normen, maar voor fatsoenlijke prijzen voor fatsoenlijk geproduceerde produkten.

 • no-profile-image

  zandboer

  wil je bent niet goed bij je kop! net als de politiek schreeuwen zonder kennis van het euvel. de meeste heide verdwijnt ten eerste aan bebouwing van steden dropen industrie gebieden en grote wegen.

  en over de bemesting. stikstof is er genoeg in de grond dat vind ik nog niet een beperkende factor. vooral fosfaat en kali is een schaarste aan!!!

  dus ene tip houd je stil als de ergens geen verstand van hebt ondanks dat je er zelf anders over denkt.

 • no-profile-image

  Nietje

  Boesje uit Drenthe.... je vergeet er nog een! Wat dacht je van een of ander perceel bos wat jaren geleden (voor de zure regen cyclus) werd aangeplant? Een deel op flink bemeste grond en een deel op weinig bemeste / bewerkte grond. Wat denk je.... HETZELFDE resultaat als wat jij schrijft. Raad eens welk bos er ook nog eens het beste bij stond.....
  O ja... zit ook in zo'n doofpotje omdat ze anders geen stok meer hadden om naar de producenten te slaan.

 • no-profile-image

  Wim

  Dit hebben wij (boeren) toch voor jaren terug al voorspeld.
  Laten de beleids makers er wat aan doen voor het te laat is.
  Anders eten we straks allemaal Chinese pap.

 • no-profile-image

  Theo

  Wil uit Dieren, je hebt totaal geen verstand van bemesting! Het is werkelijk zo dat de normen ontoereikend zijn. Het is ook te gek voor woorden dat men de organische mest heeft en dat de uitrijnormen veel te laag zijn. Men wil ecologisch goed werken en het wordt onmogelijk gemaakt! Het is pure armoe veroorzaken voor de grond. Voedsel produceren is vakmanschap, geen werk voor halve zolen! Deze lui zijn er alleen maar mee bezig op het milieu te verpesten, totaal door geslagen. Als je de wereld wilt laten verhongeren moet je met die onzin doorgaan. Er zal ook geen atleet de finisch halen bij een lange afstands wedstrijd als hij zo mag eten, zoals de planten te kort komen door dit beleid.

 • no-profile-image

  dirk

  Zeg boerin uit lutje in die commissies waar jij het over hebt zitten toch alleen maar mensen van lto huize Ik verbaas me er over wat deze man nu zegt immers lto zit toch op die plaatsen Vraag is wel wat ze daar uitspoken We wisten als boeren allang dat de normen veel te laag zijn

 • no-profile-image

  Martin

  WAAROM STAAT DIT ARTIKEL NIET IN DE TELEGRAAF.
  iK BEWEER DIT AL JAREN.
  SCHONE KANS VOOR LTO EN NVV.
  EN VOOR WAT BETREFT WIL UIT DIEREN...
  ACH, ELK COMMENTAAR IS EIGELIJK TE VEEL VOOR IEMAND DIE NIET WORDT GEHINDERD DOOR ENIGE KENNIS VAN ZAKEN.

 • no-profile-image

  Boesje

  Een koeien en kansen bedrijf in Drenthe heeft bij wijze van proef 80 ton drijfmest op het mais land uitgereden om te zien wat het effect op het nitraat gehalte zou zijn.
  Er bleek geen verhoging van het nitraat gehalte in het bovenste grondwater maar de cijfers mogen niet worden gebruikt dan wel gepubliceerd en LTO zit er bij en kijkt er naar.

 • no-profile-image

  Karel

  Hoe zou het gaan met de biologische boeren en hun gewassen? Die bemesten niet met kunstmest. Hebben die ook stikstof tekorten in de gewassen? Zo ja, is dat nadelig voor de economische opbrengst per hectare?
  Het organische stof gehalte in de bouwvoor loopt terug lees ik in een enkele reactie. Is dat een gevolg van teveel roofbouw gewassen (rooivruchten en maisteelt) in het bouwplan.
  In de Oogst stond deze zomer een verhaal van een Engelsman, die zijn gronden niet meer ploegde of culterde, maar op de stoppel doorzaaide. Bovendien alleen de aar oogstte. Na ca. 6 jaar produktiedaling herstelden de opbrengsten. Hij kon personeel ontslaan, en veel lagere kosten per hectare aan diesel boeken. Zijn winst over het gehele bedrijf was gestegen in vergelijking met voorgaande jaren. Is deze werkwijze van de Engelsman innovatief??? In ieder geval energiezuinig en wellicht door deze werkwijze gunstig voor het organisch stofgehalte van de grond en daarmee een betere benutting van de meststoffen en vochtvoorziening. Hoe ver is het onderzoek in Nederland met deze werkwijze bekend?? Zijn er Nederlandse onderzoeksresultaten met deze wijze van akkerbouw??
  De teeltwijze van de Engelsman lijkt mij een duurzame.

 • no-profile-image

  Ano

  Geachte deelnemers (aantal) aan het reactieformulier:
  Gelieve onderbouwde, niet kwetsende commentaar van niveau te plaatsen, anders gelieve zich te onthouden.
  Dank U.

 • no-profile-image

  gert

  aanscherpen,en nog eens aanscherpen dat kan de overheid bedenken,het ontbreekt de overheid aan nuchter boerenverstand.waarom mag de burger wel z,n tuintje onbeperkt bemesten ?

 • no-profile-image

  boer

  Harrie, je hebt slechte argumenten en een goede oplossing.
  De grootte van de "blubberton" gaat nergens over. De geur van het platteland hoort net zo weinig in de stad, als de geur van de industrie op platteland. De boer klaagt niet over de stank van auto's, riool en industrie als hij in de stad gaat wonen. Maar de verstedeling die wil cultuursnuiven en na jaren stadsleven frisse lucht wil inademen wil eisen opdringen aan zijn leefomgeving.
  Maar de oplossing geeft je gelukkig zelf; vertrek naar Oostenrijk. Zolang ze de boeren daar flink blijven subsidieren kun je genieten van het boerenlandschap oude stijl.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.