Home

Achtergrond 194 x bekeken

Tuinbouw pleit voor financieringsfonds

De glastuinbouw moet een impuls krijgen voor investeringen om daadwerkelijk te besparen op fossiele energie. Volgens Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland kan een financieringsfonds daartoe bijdragen.

De hele samenleving merkt de gevolgen van de explosief gestegen energieprijzen. In de glastuinbouw werkt de stijging van gas- en elektriciteitsprijs door in de bedrijfsresultaten. Want ondanks goede resultaten om energie te besparen en allerlei initiatieven om de glastuinbouw duurzamer te maken, is deze nog steeds aan te merken als energie-intensief. Elke cent per kubieke meter verhoging van de aardgasprijs betekent voor de sector op jaarbasis een extra kostenpost van ruim dertig miljoen euro.

Veel gasleveringscontracten lopen per 31 december 2008 af en de glasbedrijven moeten 2009 starten met een prijs, die circa 10 tot 15 cent per kubieke meter hoger ligt ten opzichte van de huidige contracten. De bedrijven kunnen deze extra kostenpost niet direct doorberekenen in de keten. Volgens berekeningen van het LEI leidt dit in 2009 tot een gemiddelde ontsparing 42.000 tot 66.000 euro per bedrijf.

In een situatie als de huidige is de strategie van bedrijven op korte termijn gericht op overleven. Investeringen die leiden tot substantiële vermindering van fossiele energie zijn wel noodzakelijk, maar men is vaak geneigd of genoodzaakt af te wachten tot het marktevenwicht weer is hersteld. Dan ontstaat immers weer enig vertrouwen dat de extra kosten van verduurzamingsinvesteringen kunnen worden terugverdiend.Dit is op zich een logische reactie, maar brengt twee zeer negatieve gevolgen met zich mee. Ten eerste valt het investeringsniveau in energietechnologie sterk terug. Het hoeft geen betoog dat hierdoor doorontwikkeling van deze technologie wordt belemmerd. Uiteraard heeft dit ook nadelige gevolgen voor toeleverende industrie.

Ten tweede vermindert de investeringsruimte op bedrijven in hoog tempo. Dit geldt ook voor bedrijven die een verduurzamingsplan hebben en in principe perspectiefvol zijn. De investeringsruimte is na enkele jaren geheel verdwenen en dan is het voor het bedrijf einde oefening. Gegeven de huidige situatie is een impuls voor investeringen in substantiële fossiele energiebesparing dringend gewenst en kan deze verschillende doelen dienen. Die impuls is te geven door het inrichten van een 'financieringsfonds energieverduurzaming'. Door middel van kredieten tegen aantrekkelijke voorwaarden kunnen hiermee energie-investeringen worden gefinancierd.

Voor bedrijven zelf is het een mogelijkheid en stimulans om de noodzakelijke investeringen te plegen. Voor de toeleveranciers betekent het een zekere orderportefeuille, die doorontwikkeling en implementatie van nieuwe energietechnologie mogelijk maakt. Voor onderzoeksinstellingen wordt de kans groter dat onderzoeksresultaten hun weg blijven vinden naar de praktijk. En voor de overheid snijdt het mes ook aan meer kanten, omdat de CO2-emissiereductie wordt versterkt. En in de kern gezonde bedrijven die verder kunnen, betekent tevens het behoud van economische activiteit en dus werkgelegenheid.

Op nationaal niveau kan versnelde implementatie van nieuwe technieken ook een enorme spin-off hebben. Nederland kan wereldwijd voorloper zijn in energietechnologie. Welke exportwaarde aan techniek en kennis dit op termijn kan opleveren, is het verleden van de glastuinbouw en de verwante bedrijven wel gebleken. Een financieringsfonds energieverduurzaming is een prima manier om in het midden- en kleinbedrijf de energie-innovatie aan te jagen en tevens glastuinbouwbedrijven door een moeilijke periode heen te loodsen.
Het kan werken als een revolving fund dat wordt gevoed door private financiers en overheid. Per saldo gaat het dus om het verstrekken van kredieten, die weer worden terugbetaald en een enorme doorwerking hebben op de gehele sector en de nationale economie. Kortom, een ideale mogelijkheid om de meeropbrengsten van aardgas tijdelijk aan te wenden, waarna deze op termijn alsnog aan kennis en infrastructuur besteed kunnen worden. Het levert op deze manier alleen maar winnaars op! De glastuinbouw is graag bereid om in 2009 als pilot te dienen voor een dergelijke regeling.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.