Home

Achtergrond 182 x bekeken

Nederland heeft nog steeds mineralenoverschotten

De overschotten aan mineralen zijn 427 miljoen kilo stikstof (N), 33 miljoen kilo fosfor (P) en 89 miljoen kilo kali (K) in de Nederlandse land- en tuinbouw over 2007, berekende het CBS weer voor de jaarlijkse mineralenbalansen van de landbouwgrond. Sinds 2002 verbeterden de balansen van stikstof en fosfor niet, maar sinds 1990 verminderden de overschotten wel met respectievelijk 34 en 55 procent.

De tabellen van het CBS geven cijfers uit 1990, 1995, 2000 en elk jaar na 2000 met voor 2007 voorlopige cijfers. Verder splitste het CBS de mineralenboekhouding op in aanvoer dierlijke mest, aanvoer kunstmest, overige aanvoer, afvoer door akkerbouwgewassen, graslandgewassen en tuinbouwgewassen, depositie vanuit de lucht en netto vervluchtiging (alleen N), resulterend in een overschot voor N, P en K.

Ten opzichte van 2006 zijn voor alle drie mineralen verbeteringen geboekt, maar dat jaar gaf juist ongunstigere cijfers voor deze mineralen dan 2005 en 2004. Van jaar tot jaar bestaat de nodige variatie in alle cijfers, maar over vijfjaarlijkse perioden zijn verbeteringen duidelijk zichtbaar. Met de aanscherpingen van de Meststoffenwet in de komende jaren zullen de overschotten verder afnemen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘meststoffenwet’

Meer informatie CBS, 18 juli 2008: Mineralen op landbouwgrond (bodembalansen)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.