Home

Achtergrond 404 x bekeken 12 reacties

LTO ageert tegen pachtprijzen

De verhoging van de pachtprijs pakt in sommige gevallen wel erg fors uit. Dat zegt Dries van Rozen, pachtdeskundige van LTO Noord.

LTO heeft onlangs knelpunten in verband met de Pachtwet en het Pachtprijzenbesluit geïnventariseerd. Daaruit komt als belangrijk kritiekpunt naar voren dat in meer dan een kwart van de gevallen de prijs boven de regionale norm is komen te liggen.

Dat is destijds door de Commissie-Van Hall, die in 2006 een nieuw systeem voor het bepalen van de pachtnormen heeft ontwikkeld, niet voorzien, zegt Van Rozen. LTO had zitting in die commissie.

Verder constateert LTO grote verschillen in pachtregio’s. Daardoor kan het volgens hem gebeuren dat akkerbouwers op zandgrond een hogere pacht betalen dan akkerbouwers op klei, terwijl hun opbrengst lager is. LTO stuurt de resultaten van haar inventarisatie naar landbouwinstituut LEI, dat opdracht heeft gekregen de nieuwe pachtwetgeving te evalueren in 2010-2011.

Volgens het nieuwe Pachtprijzenbesluit mogen verpachters de pachtprijs, afhankelijk van de regio, met 10 tot 25 procent verhogen. De ervaring leert dat grote verpachters, zoals de Dienst Domeinen en ook de waterschappen, pachters hebben geconfronteerd met de maximaal toegestane verhoging. Dat betekent al snel meer dan 100 euro per hectare. Volgens het ministerie van Financiën, dat gaat over de domeinen, betreft het een noodzakelijke inhaalslag.

Eerder uitte de bond van landpachters BLHB al kritiek op de nieuwe pachtwetgeving. De Federatie Particulier Grondbezit vindt dat LTO en BLHB willen tornen aan samen gemaakte afspraken.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkboer

  Andersom geredeneerd, als je de (fiscaal onbelaste) waardestijging van 25% optelt bij de jaarlijkse pacht, dan zijn (omgerekend) de pachtprijzen woekerprijzen.
  Saillant detail; waardestijging door produktierechten/toeslagrechten moeten gedeeld worden, waardestijging van de grond niet.
  LTO weet hiervan, en doet er in de onderhandelingen niets mee.

 • no-profile-image

  Han

  Ik kan me verplaatsen in de pachter,die meer moet betalen om zijn (hobby) bedrijf uit te oefenen. Niemand maakt zich druk over de extreem hoge grond prijzen. De kosten die kleven aan de koop van grond voor deze prijzen zijn nog steeds veel hoger dan de pachtprijzen.
  Als u als boer de pacht te hoog vindt is er altijd nog de mogelijkheid om niet te pachten en iets anders te gaan doen. Uw landeigenaar hoeft niet voor Sinter Klaas te spelen omdat U graag boer bent.
  Is het boer zijn u zoveel waard, ga dan eens kijken over de grenzen of er geen goedkopere grond voor handen is. Hier in Rusland betalen we onder de Euro 100 / ha en er is land zat. Rusland zit te springen om goede boeren, die weten wat "boeren" betekent.
  Ik kan u adviseren gebruik uw energie positief, dat geeft meer voldoening dan een negatieve benadering. Ook u kunt net als uw voorgangers het ingezette beleid niet meer tegen houden. Zelfs LTO heeft deze kracht niet, nu ze al slapend dit hebben laten gebeuren.

 • no-profile-image

  gli

  Als oudlid van de CBTB, LTO, BLHB en Kampereilander Pachtersbond vind ik dat er bijzonder weinig wordt gereageerd op de buitensporige verhogingen van de pachtprijzen. De organisaties behoren zich te schamen voor het klakkeloos, of in ieder geval niet naar buiten zichtbare, aanvaarden van de verhogingen.
  De Kampereilander Pachtersbond zal geen partij zijn in het landelijk overleg en de CBTB is al lang opgeheven. Maar LTO en BLHB zeker nog niet!!!
  Vooral wat betreft de LTO heb ik het vermoeden dat ze zich weinig of niets gelegen laat liggen aan pachtersbelangen.
  Wat de BLHB betreft: de afgevaardigden hebben tijdens het overleg toch niet een dutje gedaan? Dat was Kingma (de vroegere secretaris/penningmeester) niet overkomen!
  Overigens: laten zowel LTO als BLHB zich nu van de meer strijdbare kant laten zien!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Inderdaad LTO zat er bij en keek erna

 • no-profile-image

  p.g.

  Als ik grond moet kopen (dit dit jaar gemiddeld al 25 % duurder is geworden)en hiervoor 5% rente aan de bank moet betalen ben ik stukken duurder uit dan met reguliere pacht.De reguliere pacht ligt vaak een stuk onder de marktwaarde van de grond wat mijn concurentiepositie in een gebied waar weinig tot geen grond regulier verpacht wordt behoorlijk omdermijnd ik denk dat het tijd wordt dat dit recht getrokken wordt.

 • no-profile-image

  gli

  Wil Dirk, Elburg even aangeven hoe het zit met de verloren rechtzaak van de LTO met betrekking van de pachtprijzen op het Kampereiland?
  In hoeverre is LTO daarin iets verwijtbaar? Of niet?
  Of heeft de Kampereilander Pachtersbond soms wat aanhangig gemaakt?
  Ik ben zeer nieuwsgierig en veronderstel dat Dik het naadje van de kous weet.
  Hij mag me ook bellen!
  Overigens zegt mij een uitspraak van een Pachtkamer/Pachthof bitter weinig over de billijkheid van een bepaalde zaak! Er zijn voorbeelden genoeg om te constateren dat er dubieuze uitspraken zijn gedaan. Denk alleen maar over de waarde van het melkquotum. Vindt een helder denkend mens nu echt dat die aan de verpachter toekomt??
  Maar ja, we leven in een democratie en hebben dergelijke uitspraken te aanvaarden.

 • no-profile-image

  .

  Als de commissie van Hall iets niet heeft voorzien, dan heeft LTO als commissielid rechtop zitten slapen.
  Ageren wordt dan acteren om het agrarisch publiek tevreden te houden.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  "Produktierechten/toeslagrechten moeten gedeeld worden".
  Ook al zo,n rechterlijke dwaling, productie en toeslagrechten behoren toe te komen aan diegenen die gemolken heeft en het land heeft bewerkt.
  Verpachters hebben dit mogelijk gemaakt door hun grond te verhuren omdat ze daarvoor zelf te laks zijn.
  Mag mijn werkgever straks ook aanspraak maken op de helft van mijn pensioen, alleen omdat hij mij werk heeft verschaft?

 • no-profile-image

  a

  De kosten die kleven aan de koop van grond voor deze prijzen zijn nog steeds veel hoger dan de pachtprijzen. Er is dus nog steeds de nodige druk om pacht verder te liberaliseren. Ga er maar vanuit dat Commissie van Hall die druk maar voor even heeft weten af te remmen.

 • no-profile-image

  dirk

  Heeft lto nog niet zolang geleden een rechtzaak verloren wat over de pacht ging met name van kampereiland? Ze kunnen dus nu wel roepen maar de strijd is allang gestreden dankzij lto

 • no-profile-image

  Boerin

  Dit is boter na de vis.
  Typisch voor LTO.
  Je zal maar lid zijn.

 • no-profile-image

  a.l

  Als er nu ook werd gezorgd dat de opbrengsten met hetzelfde aantal procenten omhoog moesten was er niets aan de hand. Maar hier zorgt niemand voor de opbrengsten blijven al jaren op hetzelfde niveau hangen terwijl de kosten maar omhoog worden gejaagd.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.