Home

Achtergrond 323 x bekeken

Hoogheemraadschap en Aalsmeer presenteren waterplan

De gemeente Aalsmeer en het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland werkten de afgelopen 2 jaar aan het waterplan. Vanwege de komende verandering van het klimaat en de Kaderrichtlijn water bevat het plan deze onderwerpen: het watersysteem, de waterkwaliteit, het afvalwater, het grondwater en beheer/onderhoud. Het waterplan ligt ter inzage voor inspraak van 11 juli tot en met 21 augustus 2008.

Dit plan is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen overheden waarin het waterbeheer aan recente inzichten en regelgeving wordt aangepast. Klimatologen voorspellen een veranderend klimaat met extreme buien en langere droge perioden. Om de problemen aan te pakken en de klimaatsverandering voor te zijn, besloten de gemeente Aalsmeer en het waterschap (Hoogheemraadschap van) Rijnland eind 2005 om samen een waterplan op te stellen.

Het thema van het waterplan is ‘droge voeten en schoon water’. Het plan bestrijkt de periode 2008-2015 en sluit aan bij de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De uitvoeringsperiode sluit aan bij de planperiode van de KRW- Stroomgebiedsbeheerplannen.

De belangrijkste uitvoeringsmaatregelen zijn:

  • Grondwaterbeheersing onder andere in de Hornmeer.
  • Verbetering Watergangen en vervanging duikerknelpunten.
  • Aanpak waterkwaliteit in de Westeinderplassen en de Bovenlanden van Aalsmeer.
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers in de woonwijken en in de Westeinderplassen.
  • Aanpak blauwalgoverlast.
  • Verbetering afvalwaterketen (denk aan afkoppelen van het schone regenwater naar de sloot).
  • Baggeren in polders en de boezem en baggerverwerking.
  • Gerichte communicatie bij dergelijke maatregelen..
Een kritische en enthousiaste klankbordgroep discussieerde mee over het plan dat in 95 pagina’s vervat is. Naar verwachting kunnen de beide besturen het plan in het najaar 2008 vaststellen en de uitvoeringsgelden ter beschikking stellen. Maar eerst ligt het waterplan nog ter inzage voor inspraak (van 11 juli tot en met 21 augustus 2008).

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘waterschap’

Meer informatie Hoogheemraadschap Rijnland: Waterplan Aalsmeer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.