Home

Achtergrond 170 x bekeken

Hoofdrol voor boer bij hergebruik

Onze economie moet zich omvormen naar een systeem waar geen grondstoffen verloren gaan, vindt melkveehouder Toon Loonen. Hij wijst op de rol van en kansen voor boeren en tuinders wat betreft hergebruik.

Op dit moment is er een hype gaande rond CO2 en klimaat. Dit is jammer, want deze hype ontneemt de maatschappij het zicht op echte (milieu)-problemen. Dat wil niet eens zeggen dat het gestegen CO2-gehalte geen invloed op het klimaat zou kunnen hebben. Zeker is dat voorspellingen hierover zeer onzeker zijn.

De afgelopen honderd jaar is met ups en downs de temperatuur – mondiaal – met iets meer dan een halve graad gestegen (volgens het KNMI). Over de oorzaak zegt het KNMI: tot de jaren 80 kunnen we dit verklaren door natuurlijke oorzaken, maar de geringe stijging van de laatste 25 jaar valt alleen te verklaren door niet natuurlijke oorzaken.

Maar als we constateren dat de temperatuur de laatste honderd jaar ruim een halve graad gestegen, is met deels natuurlijke oorzaak, dan vraag ik me af hoe je kunt verwachten dat de komende veertig jaar een stijging te verwachten is van meer dan het tienvoudige. De lijn van het verleden doortrekkende, komen we maar tot een onbetekende temperatuurstijging in 2050 of 2100.

De laatste decennia is onze kennis over het klimaat flink toegenomen, maar nog steeds is onze kennis van vele en gecompliceerde klimaatprocessen maar deels begrepen, of zelfs helemaal niet bekend. Het geeft blijk van een ongekende arrogantie om te denken dat we met onze beperkte kennis en nog beperktere computermodellen een serieuze voorspelling zouden kunnen doen over het klimaat in 2050 of 2100. Als ze al uitkomen is dat meer toeval dan wijsheid. De echte waarheid is dat we het niet weten.

De voorspellingen die door het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) midden jaren 90 zijn gedaan, voorafgaand aan de ondertekening van het Kyoto-protocol in 1997, zijn niet uitgekomen. De afgelopen tien jaar heeft er een lichte afkoeling plaatsgevonden. Dit kan natuurlijk een tijdelijke onderbreking van een trend zijn, maar wel tegengesteld aan alle eerdere voorspellingen!
Wat we wel 100 procent zeker weten, is dat de voorraden fossiele energie eindig zijn. Er is geen zinnig mens ter wereld die dit zal ontkennen. Dit geldt voor alle grondstoffen die we gebruiken. Of het nu gaat over metalen, ertsen, olie, gas, steenkool of fosfaat: ze zijn een keer op. Niet CO2, maar het (korte) verbruik van grondstoffen is het probleem.

Dit gecombineerd met een groeiende wereldbevolking en stijging van welvaart. Onze economie moet zich omvormen naar een systeem waar per saldo geen grondstoffen verloren gaan (hergebruik), of gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen (energie).
Hier ligt een mooie kans voor de agrarische sector: leverancier worden van voedselgrondstoffen en bijvoorbeeld organische verpakkingsmaterialen, maar denk ook aan bijvoorbeeld besparing van energie door gesloten kassen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.