Home

Achtergrond 248 x bekeken

Geen premiereductie na onvolledige loonadministratie

Een vollegrondsgroenteteler komt niet in aanmerking voor een premiereductie op grond van het Besluit Gelegenheidarbeiders sector Agrarisch bedrijf (GLW-regeling), omdat de loonopgave van de aspergeplukkers niet volgens de regels van het dat besluit gebeurde. De onderneemster betoogde dat het haar niet lukte om alle gevraagde gegevens van de arbeiders te verzamelen. In hoger beroep kreeg de ondernemer ook ongelijk van de Centrale Raad van Beroep op 10 juni 2008.

Appellante drijft een vollegrondsgroentebedrijf. Voor de aspergeoogst trok zij tijdelijke medewerkers aan. Tijdens een boekenonderzoek kwam naar voren dat de onderneemster niet, niet juist of niet volledig aan de verplichtingen van de loonopgave over de jaren 2000 tot 2003 voldeed. In bezwaar en beroep voerde appellante aan dat zij door de seizoensgebonden aard van haar bedrijf aanspraak maakte op premiereductie op grond van het Besluit Gelegenheidarbeiders sector Agrarisch bedrijf (GWL-regeling). Voorts vraagt appellante zich af of bij de bestreden beslissing op bezwaar wel rekening gehouden is met het nieuwe Besluit Gelegenheidsarbeiders sector Agrarisch bedrijf 2003. Verweerder was de UWV, de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Beide besluiten zijn uitsluitend van toepassing op de dienstbetrekking binnen de sector agrarisch bedrijf, zoals is bedoeld in de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren met piekperioden en daaraan gerelateerde personeelsproblematiek en openen de mogelijkheid voor een gereduceerde wachtgeldpremie voor vier categorieën gelegenheidsarbeiders in de agrarische sector, te weten scholieren en studenten, huisvrouwen en -mannen, asielzoekers en zelfstandige boeren.

Voor de gereduceerde wachtgeldpremie moet de werkgever een dienstverband aangaan met de voornoemde personen. Uitsluitend personen die in Nederland mogen werken, vallen onder de reikwijdte van de beide Besluiten Gelegenheidsarbeiders. Verder mogen de bedoelde personen maximaal 8 weken werken bij dezelfde werkgever per kalenderjaar. De periode mag worden opgeknipt in maximaal drie deelperioden. De gelegenheidsarbeider mag in het kalenderjaar niet eerder bij die werkgever betaalde arbeid hebben verricht. Verder moet de beëindiging van een dienstverband binnen 31 dagen gemeld worden bij het UWV, anders is de reguliere wachtgeldpremie verschuldigd.

De aspergeteler zette uiteen dat ze alle mogelijke moeite gedaan heeft om de benodigde gegevens te overleggen. Desondanks lukte het haar niet alle tewerkstellingsvergunningen en sofinummers van de seizoensarbeiders te overleggen.en haar administratie volledig en controleerbaar te maken. De verweerder krijgt gelijk dat de gevolgen van het voeren van een administratie die gebreken vertoont, voor risico van de ondernemer blijven. Het aanvullende besluit van 2003 zou ook niet tot nadeel van de tuinder geleid hebben. De Raad van Hoger Beroep stelde zich volledig achter de eerdere uitspraak van de rechtbank en daarmee achter het UWV. De onderneemster loopt de gereduceerde wachtgeldpremie mis en krijgt ook geen vergoeding voor de proceskosten.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘arbeid’

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Polen’

Meer informatie Uitspraak Centrale Raad van Beroep, 10 juni 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.