Home

Achtergrond 276 x bekeken 1 reactie

Fossiele energie maakt meer kapot dan je lief is

Politici schreeuwen nadelen van biobrandstoffen graag van de daken. Maar ze zwijgen over de nadelen van de winning en het vervoer van fossiele brandstoffen. Die zijn er volgens de voorzitter van de Stichting Schoner Transport Klaas de Jong te over. Tijd om hard aan de slag te gaan met de ontwikkeling van biomassa.

Op 9 mei werd het Nederlandse hoofdkantoor van Shell aangeklaagd door Nigeriaanse akkerbouwers voor het vergiftigen van hun rivieren en akkers door olielekkages. De oliewinning gaat ten koste van akkerbouw en visserij, maar dat is niet het enige. Per jaar wordt er 40 miljard kubieke meter aardgas afgefakkeld in Nigeria op een uiterst milieuonvriendelijke manier. Shell werkt na tientallen jaren eindelijk aan een oplossing met geld van emissiehandel.

Nigeria is niet het enige gebied waar de oliewinning grote schade oplevert. De olie uit Canadese teerzanden maakt een gigantisch oppervlak oerbos tot onbruikbaar land. In Ecuador lijdt het Amazoneregenwoud ernstige schade door oliewinning en zo kunnen we doorgaan. In Darfur wordt gevochten met oliegeld.

Is het niet wonderlijk, dat politici bij de problemen rondom biobrandstoffen meteen oproepen tot een verbod op alle gebruik, terwijl berichten over de milieuschade van aardoliewinning voor kennisgeving worden aangenomen? Ik pleit niet voor een onkritische houding ten opzichte van biobrandstoffen. Maar een stop op biobrandstoffen betekent dat we de winning van olie in teerzanden en in kwetsbare natuurgebieden moeten uitbreiden.

En dat geldt niet alleen voor olie. Terwijl de verdringing van regenwoud door palmolieplantages op Borneo enorme aandacht kreeg, groeit de winning van steenkool op dit eiland in alle stilte. Voor deze kolenwinning wordt regenwoud gekapt om vervolgens de bovenste lagen grond af te graven en daarna de kolenlagen weg te schrapen.

Milieu-organisaties vragen tevergeefs om aandacht voor deze aanslag op het leefgebied van de orang oetan. Terwijl ons kabinet uiterst terughoudend is met bio-energie vanwege natuurschade, heeft men geen problemen met de bouw van kolencentrales. Olie en kolen moeten van ver worden aangevoerd. Op zich al knap riskant, maar ook vervuilend. De emissie-eisen zijn voor een olietanker heel wat soepeler dan voor een wkk bij een tuinder. Voor NOx scheelt dat in Nederland straks een factor 50.

Vermindering van het verbruik van fossiele energie moet topprioriteit worden. Energiebesparing is simpel en effectief. Tegelijkertijd moeten we werken aan de ontwikkeling van duurzame energie. Biomassa zal als grondstof voor de chemische industrie en als energiebron een hoofdrol gaan spelen in de toekomst. Daarom moeten we nu hard aan de slag met de ontwikkeling.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Pieter G

    Laat dit stuk in de krant zetten of bij een actualiteitenprogramma op TV zien zodat het publieke ook eens de andere kan van het verhaal hoort

Of registreer je om te kunnen reageren.