Home

Achtergrond 499 x bekeken 17 reacties

'Daling zuivelprijzen in 2009'

Nieuw-Zeeland, de grootste zuivelexporteur ter wereld, voorspelt een wereldwijde daling van de zuivelprijzen in 2009.

Volgens het ministerie van landbouw in Wellington is de belangrijkste oorzaak voor de daling de verhoging van de productie in Nieuw-Zeeland, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Australië.

De kuddes melkkoeien nemen toe en bovendien herstellen Nieuw-Zeeland en Australië in snel tempo van een seizoen met extreme droogte.

Ook de verhoging van de melkquota van de Europese Unie met 2,8 miljoen ton levert een forse bijdrage aan forse uitbreiding van de productie. In 2007 was nog sprake van een overweldigende vraag en tegenvallende productie. Dat leverde een verdubbeling van de prijzen op.

Het landbouwministerie voorziet een stijging van de export van zuivel uit Nieuw-Zeeland met 15 procent voor het jaar, dat eindigt op 31 maart 2009. Daardoor neemt het totaal in Nieuw-Zeelandse dollars dit seizoen toe tot 12 miljard (5,6 miljard euro) in 2009. De twee daarop volgende seizoenen voorspelt Wellington een exportcijfer van 11 miljard Nieuw-Zeelandse dollars.

De betalingen van zuivelcoöperatie Fonterra – goed voor 95 procent van de zuivelexport – en de andere coöperaties, dalen tot een gemiddelde van €3,22 per kilo melkvet. Daarna zouden verdere dalingen volgen tot € 2,70 in 2011. In 2012 stijgen de prijzen weer, is de prognose van het Nieuw-Zeelandse ministerie.

Rene Groeneveld

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  mmm, dan wordt het een gekke discussie. Van de ene kant wil men gezinsbedrijven behouden, terwijl blijkbaar juist de grote bedrijven quotum zouden kopen zonder extra financiering en nog groter groeien.
  Mag je dan stellen dat de quotering er juist af moet om de gezinsbedrijven overeind te houden?

 • no-profile-image

  gerrit

  En wat maakt het nu allemaal uit die discussie over wel of geen quotum. Bij een dalende melkprijs in 2009 bent u juist gebaat bij een afschaffing van het quotum!!!. Inderdaad uitbreiden zonder weer extra quotumkosten maar wel direct melkgeld. Dat is de reden dat nu juist de grote bedrijven quotum kunnen kopen omdat ze de kosten verdelen over veel liters. Europa is geen dorp!!!

 • no-profile-image

  andere tukker

  Als het quotum weg is zal de mestafvoer en grondkosten weer stijgen, veranderen doet er dan niets.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De (gestelde) meerkosten van mestafvoer en grondkosten zijn peanuts tegenover de quotumkosten. Grondkosten zijn dan wel duur, maar nog altijd geen luchtballon. En met één Europese pennestreek (export) veranderen de mestkosten in mestopbrengsten. Kwestie van goed doorstijgen van de kunstmestkosten in de andere europese lidstaten.
  En beste Jan, voor 25 cent kan bijna niemand (behalve NZ) melken dus die berekening hoef je niet te maken.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Jan, dat mestprobleem is an sich heel gemakkelijk op te lossen. De mega- olietankers van verre varen vaak leeg terug. Er zijn zelfs al gedachten geweest om zo'n schip, volgeladen met mest, op de terugreis op biogas te laten varen. Zou (prijs)techisch geen probleem hoeven te zijn, en ze staan te springen om de mest.
  Maar men houdt dit gewoon tegen.
  Het is gewoon de tegenwerking van overheden wat het mestprobleem creëert. De wetgever heeft de export van mest op alle punten dichtgetimmerd door het als afval te kunnen blijven bestempelen, ook als het verwerkt is.
  De overheid speelt hier een dubbele rol in. Waarom mag bv. het zwaar vervuilde zuiveringsslib (puur chemisch afval) uit waterzuiveringsinstallatie's wel in cement worden verwerkt en vervolgens geëxporteerd?

 • no-profile-image

  Jan

  Voor Nederland is alleen Duitsland een gunstig land om mest te exporteren. Wil het geval nu zijn dat tegen de Nederlandse intensieve gebieden namelijk tegen de Duitse intensieve gebieden liggen. Hier krijg je bijna geen mest kwijt zonder bij te betalen. Zo gauw daar ruimte ontstaat om meer mest naar toe te rijden vullen de Duitsers (eventueel met behulp van semmigranten) die ruimte zelf in. Wil je verder Duitsland in gaan praat je al snel over 2 uur rijden met niet meer dan 25 ton! Mest in dikken kost ook geld dus hogere kosten voor de Nederlanders. Als Nederlander moet je ook niet denken dat je de kostprijs beter in de hand hebt als de Duitsers zodat je die van de grond af kun concureren. De betere Duitse bedrijven zijn gemiddeld minstens net zo groot of zelfs groter dan de Nederlandse bedrijven. Die hebben vaak honderden ha in gebruik hier op hebben zij een groot kostprijs voordeel. De kleinere bedrijven die hebben vaak geen financiering en de oudste zoon erft alles en de rest kan fluiten naar het erfdeel. Belgie weet iedereen dat daar geen ruimte meer is. En frankrijk is te ver weg. En verschepen van drijfmest zie ik nog niet gebeuren. Bovendien kampt de varkenshouderij al jaren met hoge mestafzetkosten en heeft ze nu nog steeds niet opgelost. Het zou arogant zijn als je dat als melkveehouder denkt dat even op te lossen. Dat gebeurt alleen in de mooiste dromen! Maar om terug te komen op het quotem. Die kosten bepaal je zelf. Hoe meer geld je er investeert hoe hoger die kosten worden. Als je goed draait kun je er veel in investeren. Als je slecht draait verlies je het altijd. Zeker de kleintjes (<1.000.000) vallen weg als het quotem er af gaat. Maar bij de grotere (>2.500.000kg) is het nog niet zeker dat zij het vol houden. Als zij te weinig grond hebben blijft de nasleep van het quotem behouden. Maar de mestkosten komen daarbij. Bovendien hebben we in Nederland een regering die alles er aan doet om de agrarische sector klein te krijgen. Kun je ook zien aan de mest wetgeving. (waarom mag bijv. Duitsland het verlies van stikstof wel aanvullen met dierlijke mest en Nederland niet?) Ik hoop niet dat het gebeurd. Maar het ziet er niet best uit voor de concurentie positie van Nederland als het quotem er af gaat. Dan wordt je van alle kanten ingehaald voor dat Nederland ook maar één stap vooruit kan zetten! En dat basseer ik op het feit dat alleen extensieve bedrijven goed kunnen groeien op het moment dat het quotem weg valt. En die heb je in Nederland niet meer. Het klopt ook dat er weinig landen voor 25 cent kan produceren. Maar weten jullie hoeveel de minimale kostprijs is van de beste Nederlandse bedrijven? Vergelijk die maarmet die van de beste in bijna ieder ander land? Dit verschil kun je niet met een simpele 20 uur meer werken per week inhalen!

 • no-profile-image

  nuchtere Nederlander

  Elk voordeel heeft zijn nadeel en elk nadeel heeft zijn voordeel! Dit is geldt ook voor het veel te dure melkquotum in Nederland. En daarbij ook de zeer oge grondprijzen.Voor de Nederlandse melkveehouder die uit moet breiden is dit een groot nadeel. Voor diegene die stoppen een voordeel. Maar voor diegene die rekenen komen tot de ontdekking dat er voor hen in het buitenland goede kansen liggen. Dit is een kwestie van ondernemen! Dit is niet voor iedereen weg gelegd, maar wel een grote sprong vooruit. Het zou wel eens kunnen zijn dat het behoudt van het melkquotum, voor de meeste, het beste is voor de toekomst.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zo is dat klaas, en de blijvers krijgen het onnodig zwaar voor de kiezen omdat ze na 2015 achter mogen aansluiten.

 • no-profile-image

  gert

  al gaat vandaag het quotum er af dan zitten nog veel boeren nog jaren met quotumkosten

 • no-profile-image

  --

  Ja Sjoerd, en het rare is dat er hier eigenlijk nooit inhoudelijk wordt ingegaan op de te hoge quotum-prijzen.
  Ik denk soms dan ook, dat diegenen die hier reageren geen (adspirant) quotumkopers zijn. Volgens mijn info zijn op dit moment de grote melkveehouderijen met grote kasstromen die op dit moment grot partijen quotum kopen. Ik veronderstel, dat dat nu juist niet diegene zijn die hier reageren. Maar dit laatste is mijn gedachte.

 • no-profile-image

  Dirk

  Wanneer in de EU het Quota eraf gaat, is de melk geen stuiver meer waard. Alleen de hele groten kunnen zich dan handhaven. Die roepen waarschijnlijk ook het hardst.
  Een heleboel melkveehouders willen het niet geloven, maar het einde van het quotum is het einde van de melkveehouderij in Nederland.
  Kijk maar naar de varkens -en pluimveehouderij, alleen hele grote bedrijven hebben nog bestaansrecht.
  Straks 700 koeien melken voor een inkomen en wat medewerkers. Waar mag je zo'n groot bedrijf neerzetten????
  Nu is er al weerstand tegen stallen met 6000 varkens.

 • no-profile-image

  Gerard

  Niet verrassend dit bericht, afkomstig van het Ministery of Agriculture and Food. Prijzen zijn al langere tijd aan het dalen, maar recent lijkt de daling echt door te zetten. Op termijn zal de prijs weer onder zware druk komen te staan, maar ik durf niet te zeggen wanneer dat precies plaats zal vinden. De oorzaak is wel duidelijk. de productie in Oceanie zal stijgen, door investeringen in de laatste 2 jaar (elke boer weet dat het resultaat van optimalisatie enkele jaren duurt) Daarnaast verwacht ik een groter aanboddruk uit Azie (met name China), omdat grote zuivelbedrijven investeren in local dairy farms. Ook een groter aanbod vanuit Zuid Amerika is te verwachten. Interessant om te zien is de positie die Europa hierin inneemt. Overal op de wereld is er vraag voor een Europees product, ik vraag me echter af of de voorgenomen groei van de europese productie in lijn is met de toename van de vraag....... Ik vind het standpunt van de EU daarin nogal positief.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Tja Dirk , ik kan er ook met de pet niet bij dat er melkveehouders zijn die staan te trappelen om armoede te lijden . De EU heeft importbeperkingen altijd hoog in het vaandel gehad en ik denk dat in Brussel import melkproducten uit bv de USA net zo populair zijn als gas en olie uit rusland . Houden zo . Er is geen reden dat boeren elkaar voor niets moeten dood concureren want er zit genoeg geld voor alle partijen in elke liter melk . Alleen met quota en zonodig inkrimping daarvan kan de boer zorgen dat hij daar een eerlijk deel van krijgt . Doe je ogen open en kijk naar de varkenshouderij .

 • no-profile-image

  Jan

  Hier uit blijkt juist dat de grote altijd kunnen groeien. En de kleine of wie ook warm gesaneerd worden. En dat betaald door de consument en zonder subsidie. Die blijft namelijk op de grond. Lijkt mij nog niet zo'n slechte zaak. Bovendien willen de Duitsers en de Fransen het quotem behouden. En ik denk dat dit juist de landen zijn waar in de toekomst tegen de laagste prijzen geproduceerd kan worden. Ik denk zelfs dat de Nederlandse melkveehouderij zonder quotem zeer slecht er af komt. Ik kan honderden verschillende berekeningen mijn gedachte gang onderbouwen. Maar ik heb tot nu toe nog van niemand een goede reële kostprijsberekening gezien die wel voor 25 cent kan produceren. Kan in Nederland iemand dat dan wordt de melkprijs nog lager! Ik wil hierbij ieder uitdagen om die kostprijs berekening te laten zien die blijkt dat men in Nederland onder de 25 cent kan produceren. Men moet ook de arbeidskosten en financiering volledig mee tellen en die moet ook afgelost worden. Ik geloof hier niet in, maar jullie blijkbaar wel.

 • no-profile-image

  melkboer

  Als je het nuchter bekijkt betalen de blijvers de emigratie. Zal de makelaars als muziek in de oren klinken.
  En makelaars zijn nuchtere nederlanders, en rekenen kunnen ze.

 • no-profile-image

  sjoerd

  de wereld is geen dorp, het is een gegeven dat de europese bescherming er af gaat. Alleen een europese quotering zal niet leiden tot hogere prijzen, maar we missen wel de plussen van de markt als we blijven hangen in deze discussie.
  we geven alweer bijna 30 ct per % voor quotum , nou daar kun je beter over discusieren

 • no-profile-image

  Klaas

  Het quotum wordt pas in 2015 afgeschaft, wanneer de melkprijs vanaf 2009 gaat dalen wordt het voor veel boeren een harde strijd om de voordelen van afschaffing te verzilveren.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.