Home

Achtergrond 668 x bekeken 19 reacties

Agrarisch natuurbeheer en weidevogels geen succes

Agrarisch natuurbeheer helpt niet voor het behoud van weidevogels.

Dat is de conclusie van SOVON Vogelonderzoek Nederland in de Vogelbalans 2008. Het aantal weidevogels neemt al jaren af. Wederom blijkt uit onderzoek dat ook agrarisch natuurbeheer niet helpt om het broedsucces van weidevogels te bevorderen. Zowel in boerenland met als zonder natuurbeheer is het aantal weidevogels sinds 1995 met een derde tot een kwart afgenomen. Weidevogels voelen zich beter thuis in natuurgebieden.

Ondanks dat agrarisch natuurbeheer niet effectief blijkt, blijft het één van de speerspunten van het huidige natuurbeleid. Wel concludeert SOVON dat de jarenlange moeite en subsidie die in weidevogelbeheer zijn gestoken, voor niks zijn geweest. Hoe het verder moeite, heeft SOVON nog niet in beeld, maar het is duidelijk dat het beheer uitgebreider moet. Onderzoek bevestigt dat alleen nestbescherming en uitstel van maaien niet voldoende is. Ook andere randvoorwaarden moeten in orde zijn, zoals grondwaterpeil, vegetatiesamenstelling en voedselbeschikbaarheid. Daarnaast is het huidige agrarische natuurbeheer te veel versnipperd over veel gebieden. Inzetten op alleen de zwaardere vormen van beheer levert meer op.

De veldleeuwerik gaat momenteel van alle boerenlandvogels het hardst in aantal achteruit en de afname in boerenland is sterker dan in natuurgebieden. In grasland wordt het lage broedsucces vooral veroorzaakt door maaien, terwijl in akkerbouwgebieden de voedselbeschikbaarheid en het verminderde aantal legsels het voornaamste probleem vormt. De conditie van nestjonge veldleeuweriken blijkt in extensief beheerde akkerbouwgebieden, zoals

de hamsterreservaten in Zuid-Limburg, beter te zijn dan in intensief beheerde akkers. Momenteel wordt de effectiviteit van verschillende maatregelen in intensief gebruikt akkerland getest. Het lijkt erop dat zogenaamde 'leeuwerikveldjes', kleine ongebruikte vlakjes van 4 x 4 meter die verspreid in een wintergraanperceel liggen, in veel gebieden niet erg effectief zijn. Het zijn vooral graanpercelen met akkerranden die grotere aantallen veldleeuweriken opleveren. Akkerranden vinden gretig aftrek bij broedende veldleeuweriken. Hetzelfde geldt voor akkerbouwgewassen die niet worden geoogst, zoals in de hamsterreservaten in Zuid-Limburg.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  DJ

  Drijfmest bovengronds uitgereden, is een zegen voor milieu, weidevogel en bodemleven. Alle rapportenschrijvers zijn maar met een ding bezig; zelf aan het werk blijven en de zwarte piet bij de boer neer te leggen. Als de boeren en jagers hun gaan kunnen gaan zonder allerlei stompzinnige wetgeving en regels, dan komt het wel weer goed met de biodiversiteit (en de weidevogels).

 • no-profile-image

  Dirk

  Ik moet toch even reageren. Bij ons hadden wij altijd 3 kievitparen en 1 grutto broedpaar.
  Sinds 3 jaar zijn deze er niet meer, wel een enorme toename van zwarte kraaien, en vorig jaar voor het eerst enkele vossen. Was het vroeger bijzonder om een vos te schieten, hiet schieten ze meer vossen per jaar dan hazen.
  Een stuk nieuwe natuur werdt op 18 mei gemaaid, 's avonds liepen de fazanten te zoeken naar hun kuikens.
  Een eendepaar had 8 kuikens, ik heb er nog 1 gezien.
  Op dit moment zweven er hiet 3 buizerds rond, was er 1.
  Het aantal eksters is ook meer dan verdubbeld.
  Vervolgens heb ik meerdere keren gezien dat een hond zich verplaatste met een jonge haas in zijn bek.
  Geef de boer niet te snel de schuld.

 • no-profile-image

  Klaas

  Boeren zorgen er al jaren voor dat roofvogels genoeg te eten hebben, daardoor komen er steeds meer.
  Ze hebben allang de moed opgegeven om de natuurmensen hiervan te overtuigen.
  Daarom Faunabeheerders maak nog wat meer wetten en regels en alles komt goed. Richt je eigen natuurgebieden daarom in voor de vogels en stoor boeren niet langer met je idealen, want het is dweilen met de kraan open.
  Als boer wordt je hier echt moedeloos van, je kunt je energie beter in je bedrijf steken om het hoof boven water te houden.

 • no-profile-image

  Rinie

  Het is niet juist om eenzijdig de schuld te leggen bij de andere dieren. En onszelf als mens vrij te pleiten. Wij mensen hebben veel veranderd in het landschap.
  Wat ik constateer is:
  dat voerbulten op boerderijen gewoon jaarrond open liggen: "welkom kraaien, roeken etc!".
  dat de weilanden niet meer zijn wat ze waren: biodivers, met hun vele ongelijke pollen, die veel meer natuurlijke veiligheid boden.
  dat de grondwaterstand vaak kunstmatig laag wordt gehouden( mais houdt niet van natte wortels) met gevolgen voor het bodemleven overal rondom, op akkers en weilanden. Minder wurmpjes etc als voedsel.
  Bovendien verbrandt veel bodemleven als de giertank langskomt. De wurmpjes schieten van schrik omhoog en zijn dankbaar voedsel voor meeuwen etc. De meeuwen eten echt die gier niet op.

 • no-profile-image

  wim

  Weer wordt de terug loop van weidevogels bij de boer neergelgd.Zelf doe ik al vele jaren aan nestbescherming.Een van de grootste problemen zijn naar mijn bevindingen de roofdieren.Dit jaar zijn het aantal legsels van 65 terug gegaan naar 35 door uitbreiding van de A12 wat met veel geluid gepaard gaat.Dus er zijn meer oorzaken.Maar voor mij zijn de roofdieren de grootste boosdoenders.Groeten W Knijff

 • no-profile-image

  vogelliefhebber

  Je moet de daaders aanpakken, vossen en roofvogels. Velen die met vogel beheer bezig zijn hebben dit niet door of willen het niet begrijpen. Bij ons zijn de jagers actief bezig met goed wildbeheer. Zij zorgen dat er veel vossen worden afgeschoten, er zitten er veel, maar dit heeft succes. Bij ons zitten nogal wat kievieten en scholeksters, zij komen op de voedsel rijke gras en bouwlanden af. Goed beheren, dus zorgen dat de moordenaars(vossen en roofvogels) niet de dienst uit maken!! De boeren zorgen ook hier weer voor het voedsel, en voorniets! Als men door gaat met het idiote beleid, verdwijnen de weidevogels en de boeren!!

 • no-profile-image

  Th de Goot

  De weidevogels kunnen op ons biologisch bedrijf onder ideale omstandigheden broeden en hun jongen grootbrengen. wij werken nog met vaste mest en een hoge waterstand en maaien pas in juni. wij krijgen enige subsidie voor natuurbeheer. Al onze inzet wordt door de overheid niet gewaardeerd, veel controle's en kortingen op SAN, milieu controle's op de vaste mest en opslag door milieu politie en waterschap etc
  Blijkbaar willen ze ook gewoon af van boeren die zo werken. En predatie is natuurlijk voor de boer de grootste frustratie, maar hier zou ik alle regelneten ook maar metéén bij willen voegen Boeren die zich daadwerklijk willen inzetten voor de natuur worden door de overheid murf gemaakt en gemangeld door de regels en uiteindelijk financieel op gedroogd.

 • no-profile-image

  betty

  Savon, goed onderzoek maar conclusie zoals andere ook al stelde niet correct,
  buiten de predatoren is de factor ganzenplaag niet als predator maar als verjager/verontruster van de weidevogels mee te nemen, erger worden de aantallen van de ganzen, terwijl rust in het land tijdens broed en vliegvlug raken van de pullen wel door de gans verpest wordt door de gans.
  Dat het noodzakelijke gras voor de winter ook verdwijnt door diezelfde gans is ook een feit. WORDT WAKKER laat de jager zijn werk/hobby uitoefenen.

 • no-profile-image

  pffffffffffffff

  Het was mij ook al opgevallen. 10-20 jaar geleden stikte het hier van de kievitten, scholeksters en grutto's (en een enkele snip)
  Maar nu zie ik hier in de polder alleen nog maar vieze ganzen, duiven en kraaiachtigen.
  Die zag je vroeger hier echt niet.
  De enkele die zich durfde te vertonen werd geschoten.
  Het ligt dus wel degelijk aan de nieuwkomers. Ik doe er alles aan, maar volgens mij is er maar 1 scholeksterjong groot geworden dit jaar.

 • no-profile-image

  boer bart

  zolang wij niet beried zijn iets aan de VOS te doen moet je er van uit gaan dat elk nest naar de knoppen gaat.
  zelf ge zien deze zomer nog met de kieviten.
  om de nesten heen gewerkt. de jonge kivieten zijn lopen en met het mais zaaien was alles weg.
  als boer denkt ik dan waar doe ik het voor. en scharrel kippen hoef ik in mijn dieren wei niet te houden want ook die haalt de VOS op.

 • no-profile-image

  jjmoes

  Neem eerst maar eens een proef met ouderwets mestspreiden gedurende 10 jaar....gewoon zoals mijn grootvader het deed en zoals de BRD, Oostenrijk etc., kortom de hele wereld het nog steeds doet.Dan keert het bodemleven weer en de genieters daarvan ook

 • no-profile-image

  wil

  u bedoelt ouderwets vaste mest? Maar dat is toch ook iets waar geen plaats meer voor is in de huidige gangbare praktijk, het is toch allemaal drijfmest?

 • no-profile-image

  wil

  Hoeveel onderzoek moet er nog komen voor doordringt dat de gewone agrarische praktijk van vandaag de dag de grootste boosdoener is? Zeker eisen reigers en buizerds een grote tol, maar de grootste oorzaak is de combinatie van ontwateren, vroeg grootschalig en met hoge snelheid bewerken, eentonige samenstelling van de grasmat, ondoordringbare grasmat voor de kuikens. Daar helpt geen weidevogelsubsidie tegen, dat is weggegooid geld.

 • no-profile-image

  gert

  Buizerds,kraaien en vossen houden hier de weilanden en akkers schoon,een weidevogel heeft hier geen schijn van kans

 • no-profile-image

  han van vossen

  als agrarische natuurvereniging regelen we veel beheerseenheden waaronder ook veel akkerrandenbeheer. Wij constateren een grote toename van het vossenbestand bij elke vorm(akkerranden, bos, plas dras enz.) van natuurbeheer. De flora & faunawet biedt te weinig mogelijkheden deze weidevogelpredatoren binnen de perken te houden.

 • no-profile-image

  Willem

  Het is in de dierenwereld net zo als in de gewone maatschappij er wordt geregeerd door onbekwame mensen die niet genoeg praktische kennis hebben, maar wel bekwam zijn om hun eigen zakken goed te vullen. Subsidies verlenen op weidevogelds heeft geen enkel nut als we omringd worden door "natuur". Als de Faunawet geen ruimte biedt voor het bestrijden van kraaien en eksters kunnen we de wiedevogels beter vergeten.

 • no-profile-image

  jan

  bij ons zijn geen weide vogels ,in natuur land zit helemaal niks ,ja ongedierte ,vossen roofvogels ,wat nog op grasland zat ,is ook al verdwenen ,komt de organisaties weten het allemaal zo goed,geef wildbeheers eenheden wat meer ruimte ,dan komt alles naar verloop wel weer goed.

 • no-profile-image

  dick

  ik snap die vogels ook niet,waarom gaan ze toch steeds bij die boer op het land zitten,en niet op op dat van onze natuurbeschermings instanties.er is onderhand zat van die grond.
  en er komt nog veel meer,want als boer heb je in dit land weinig te zoeken.je houd er vanzelf mee op.een paar blijven over die zitten dan op een agrarisch industrie terrein,dus deskundigen het word weer beter,even geduld!!!!

 • no-profile-image

  PLASJE

  ... hoezo weidevogels... akkervogels zult U bedoelen : heb samen met mijn voormalige medewerkers en de laatste 3
  jaren samen met m'n zoon in de Vechtvallei kiviten, scholeksters, grutto's,
  kwikstaartjes en hun legsels BEHOED!!
  verlegd, er omheen gepoot en wat dies
  meer zij... de laatste 3 jaar : opbrengst
  nihil : sporadisch een jong, die het uiteindelijk toch niet overleeft. roeken,
  kraaien, kauwen, marters, roofvogels,
  .... wilt U nog meer horen?! 1 haas met
  de fles grootgebracht en na 3 mndn. z'n
  vrijheid teruggegeven in 2005 : leeft nog
  steeds en is nog steeds op de 'erf-akkers'
  aanwezig dankzij de WBE hier die mijn
  'haasie' laat lopen... blijft zitten voor de
  'loop' en/of schuilt op erf of tuin... Mijn
  akkers grenzen aan de uiterwaarden van
  de Vecht....maar waar leggen de kiviten :
  juist ...in het akkerland. Ik nodig alle vogelaars uit om de zaak hier eens in ogenschouw te nemen : de natuurlijke vijanden zijn beschermd en roeien de weidevogelpopulatie uit : zie en wees wijs :
  daar kun je geen beleid op maken als je niet eerst onder ogen ziet waar het mis
  gaat!
  Plasje groet U en nodigt U uit om te zien
  waar de schoen wringt!

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.