Home

Achtergrond 155 x bekeken

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht naar 2010

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet 25 aanvragen voor vergunningen samensmelten tot één digitale aanvraag. Maar opnieuw verschuift het ministerie van Vrom de inwerkingtreding. De nieuwe richtdatum is nu 1 januari 2010.

De Wabo brengt ongeveer 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning, de zogenoemde Omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure met bovendien een digitale verwerking.

De Wabo is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Aan de minister is gevraagd nadere vragen te beantwoorden. De mondelinge behandeling van het wetsvoorstel vindt daarom plaats na het reces. De nieuwe richtdatum is 1 januari 2010. De extra tijd is nodig om de invoering zorgvuldig te laten verlopen. De betrokken wet- en regelgeving en de te bouwen ICT-voorziening zijn zeer complex en vragen meer tijd dan verwacht. Verder zijn partijen nog druk bezig overeenstemming te bereiken, bijvoorbeeld over de kosten. Volgens het ministerie is ‘iedereen’ positief, ook provincies en gemeenten.

De bouw van de Landelijke Voorziening Omgevingsloket (LVO) doorliep al de eerste testronde. Ook is al begonnen met het aansluiten van overheden op de LVO, waardoor zij de voorziening volgens de eigen specifieke situatie en wensen kunnen gaan gebruiken. Het ministerie hoopt de eerste onderdelen van de LVO al in januari 2009 op te leveren. Vooruitlopend op de invoering van de Wabo kunnen aanvragen voor onder andere bouw, reclame, inrit, kap en sloop alvast met behulp van het nieuwe systeem worden afgehandeld.

Lees ook Alles in één vergunning per 1 januari 2009

Meer informatie Vrom, 11 juli 2008: Invoering Wabo verschuift naar 2010

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.