Home

Achtergrond 198 x bekeken 4 reacties

Lucht voor veebedrijven

Het jongste Alterra-rapport over de kritische depositiewaarden rond Natura 2000-gebieden is relatief goed nieuws.

Hoe goed moet nog worden vastgesteld, maar duidelijk is dat de grenswaarden voor stikstofdepositie uit de lucht niet zo absoluut zijn als vaak voorgesteld. Het komt erop neer dat, als een gebied een kritische depostiewaarde heeft van 1.200 mol stikstof (per hectare/per jaar), deze waarde niet bij voorbaat geldt voor het hele gebied. Zeker niet als het om grote gebieden gaat. Van belang is te weten waar de voor verzuring meest gevoelige plantensoorten zitten. Vervolgens geldt dat hoe verder een veebedrijf afzit van deze soort, hoe minder last deze soort heeft van dat bedrijf. En andersom natuurlijk.

Het is geen eenvoudige klus om aan te tonen welke normen van toepassing moeten zijn op individuele veebedrijven. Daarvoor moet eerst aangetoond worden wat de gemiddelde depostie is in het gebied dichterbij het bedrijf. Dat kost tijd en geld. Wie dat in voorkomende gevallen moet betalen kan een punt van discussie zijn, maar bedrijven kunnen bij vergunningaanvragen of bij rechtszaken niet (meer) zomaar met een algemene kritische depositiewaarden per gebied om de oren worden geslagen. Meestal is de landbouw niet zo blij met milieuclubs, maar nu was het Greenpeace dat het tot nu toe geheime rapport boven tafel haalde. Boeren mogen de organisatie er dankbaar voor zijn.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Freek

  Het is altijd muggenzeven als het om dit onderwerp gaat! Verzuring is normaal op zandgronden, bij landbouwgronden strooit men strooit men lanbouwkalk om dit natuurlijk probleem op te lossen, als de PH te laag is. Bij de natuur geeft men altijd de schuld aan een ander, als het hun goed uit komt! Dus geen wonder dat dit rapport relatief gunstig is. Natuurlijk zijn er situaties dat er een overschijding kan zijn, maar bij normale veehouderijen is er niks aan de hand! Het is hoogtijd dat de echte waarheid aan het licht komt, en die onzin op houdt! Het kost enorm veel geld en het lost niets op.

 • no-profile-image

  Joris den Blanken

  Uit het rapport blijkt dat een aantal natuurgebieden juist veel gevoeliger zijn voor vermesting en verzuring dan tot op heden werd aangenomen.

  Belangrijk is wellicht nog te vermelden dat we dit rapport hebben opgevraagd bij LNV omdat we de plannen voor een kolencentrale van het Duitse energiebedrijf E.ON willen tegenhouden (de uitstoot van deze centrale tast duingebieden in de omgeving aan).

  Joris den Blanken
  Campagneleider bij Greenpeace

 • no-profile-image

  Piet

  (reaktie eerder artiekel deze krant) Joris uit Amsterdam... Verzuring... uit onderzoeken blijkt dat het lawaai van enkele jaren geleden over de verzuring van de NL bossen een luchtbel is geweest, het blijkt allemaal heel erg mee te vallen.... De foto's van afstervende bossen en planten waren genomen in oostbloklanden nabij bruinkoolcentrales. We zijn oa. door uw organisatie gewoon misleid en opgelicht. Daarnaast heeft u het over vermesting... wist u dat de NL gronden verschralen door het mestbeleid die oa door toedoen van uw organisatie is ontstaan. Ik begrijp niet dat u niet gewoon een baan zoekt. want als het heeft over vermesting en verzuring, weet u niet waar u over praat. Bent u uberhaupt wel een op een boerenbedrijf geweest?? Boertje pesten daar bent u de gehele dag mee bezig..... Als u 65 bent en u kijkt terug op uw carriere, kunt concluderen dat u uw gehele leven mesen hebt gepest en dwars gezeten>>> vindt u dat een leuke conclusie??

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  De milieu en klimaatmaffia heeft baat bij rampspoed, onheil en stemmingmakerij, het is hun brood.

Of registreer je om te kunnen reageren.