Home

Achtergrond 609 x bekeken

IKB Kip heeft NEN-EN-45011-erkenning

De kwaliteitsregeling IKB Kip is geaccepteerd voor de norm NEN-EN-45011. Dat heeft de Raad voor Accreditatie woensdag 9 juli 2008 het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) laten weten.

In april 2007 is gestart met de nieuwe IKB Kip-regeling. Een van de doelstellingen was een erkenning van de regeling als een internationaal erkende NEN-EN-45011-kwaliteitsnorm. Het afgelopen jaar heeft de regeling IKB Kip een audit gehad van de Raad voor Accreditatie.

Sluit beter aan bij ACP en Q&S

Met de acceptatie van IKB Kip wordt een onafhankelijke en uniforme kwaliteitsregeling gewaarborgd, zo meldt het PPE in een persbericht van woensdag 9 juli 2008. De nationale en internationale marktpositie van de Nederlandse pluimveevleessector wordt hierdoor verbeterd. Dit biedt mogelijkheden, bijvoorbeeld op de Duitse en Engelse markt, maar ook voor de gelijkschakeling met buitenlandse kwaliteitssystemen als het Engelse ACP en het Duitse Q&S.

Nieuwe voorschriften per 1 oktober 2008

Voor de acceptatie voor NEN-EN-45011 is de regeling IKB Kip op verschillende punten aangepast om te kunnen voldoen aan de normen die NEN-EN-45011 stelt. De structuur van de regeling is verhelderd en er zijn wijzigingen in de voorschriften voor pluimveebedrijven aangebracht. Een aantal voorschriften is herschreven om ze dusdanig te formuleren dat ze eenduidig opgevat en gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast zijn er voor IKB-controleurs verplichtingen opgenomen om notities te maken tijdens een IKB-controle, zodat de Certificerende Instantie zich, tijdens de beoordeling, in de situatie op het bedrijf kan inleven. De nieuwe voorschriften treden op 1 oktober 2008 in werking. De IKB Kip-deelnemers worden de komende maanden geinformeerd over deze aanpassingen.

IKB Kip-logo aangepast

Het logo van de regeling IKB Kip is aangepast; voortaan is de tekst 'NEN-EN-45011' onderdeel van het logo. Voor pluimveehouders worden nieuwe stalborden gemaakt, deze borden zijn via de Certificerende Instantie te bestellen.

Foto

Albert Papenburg

Of registreer je om te kunnen reageren.