Home

Achtergrond 170 x bekeken 1 reactie

Gezond eten: jong geleerd, oud gedaan

Commissaris Mariann Fischer Boel lanceerde vandaag het EU-schoolfruitprogramma. Volgens haar is het programma hard nodig om het groeiende probleem van overgewicht bij scholieren aan te pakken. Bewuster eten is echter van belang voor ons allen.

Je hoeft maar door een Europese straat te lopen om de toename van obesitas te zien. Naar schatting 22 miljoen kinderen in de EU zijn te zwaar. Meer dan 5 miljoen van hen zijn obees, en dat aantal groeit naar verwachting met 400.000 per jaar. Daarom heeft de Commissie zich verbonden aan een Europese Strategie voor Voeding, Overgewicht en Obesitas en samenhangende gezondheidszaken. Het schoolfruitprogramma maakt daarvan deel uit.

We pretenderen niet dat gratis uitdelen van groente en fruit het probleem snel oplost. Maar deskundigen zijn het eens dat gezonde voeding een grote rol speelt bij vermindering van obesitas en het terugdringen van gezondheidsrisico’s op latere leeftijd, zoals hart- en vaatziekten. De sleutel is het eten van voldoende groente en fruit, een goede gewoonte die klaarblijkelijk in onbruik is geraakt.

Let wel: dit is geen programma om jongeren te dwingen dagelijks grote hoeveelheden groente en fruit te consumeren. Lidstaten kunnen kiezen of ze deelnemen of niet. Het programma is erop gericht kinderen goede gewoonten bij te brengen, door hen gezonde producten te verschaffen die ze anders wellicht niet eten. Velen weten niet hoe smaakvol vers fruit en groente zijn.

De baten van het programma kunnen nog worden vergroot als het gepaard gaat met maatregelen om kinderen het belang van goede eetgewoonten te laten inzien. Samenwerking tussen lidstaten met schoolfruitprogramma’s wordt gestimuleerd. In sommige landen bestaan al van die programma’s. Maar er is meer nodig. Daarvoor vormt het EU-programma een goede basis.

Concreet legt de Commissie per jaar 90 miljoen euro op tafel om groente en fruit op school te verstrekken. Deelnemende landen dragen zelf 50 procent van de kosten bij, of 25 procent bij een relatief laag inkomen per hoofd van de bevolking. Het geld mag niet worden gebruikt voor lopende programma’s, maar moet worden ingezet voor nieuwe initiatieven. Lidstaten kunnen meer bijdragen als ze dat willen.

Deelnemende landen moeten een nationale strategie opstellen, in samenhang met volksgezondheid en onderwijs. Ook de industrie en belangengroepen kunnen erbij worden betrokken, afhankelijk van de nationale voorkeur. De programma’s beginnen in het schooljaar 2009-2010.

Dit initiatief verdient brede politieke en publieke steun. Ik reken op steun van de lidstaten en het Parlement, opdat we kunnen beginnen iets te doen aan slechte voeding, die een bedreiging is voor onze gezondheid en ons welzijn.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Henk Wolf

    Gezond voedsel? Bestaat dat nog nu ons voedsel langzaamaan door gentech is veranderd in een smaakloos chemisch goedje? Worden we daar niet massaal ziek (dik) van?

Of registreer je om te kunnen reageren.