Home

Achtergrond 271 x bekeken 2 reacties

'Bergboerregeling los van actief natuurbeheer'

Veel Nederlandse boeren willen de komende tien jaar blijven meedoen aan de bergboerenregeling.

Deze steunregeling moet dan wel losgekoppeld worden van agrarisch natuurbeheer. Dit blijkt uit een enquête door landbouweconomisch instituut LEI. Aan de enquête deden zestig boeren mee, waaronder veel melkveehouders. In Nederland maken ruim 6.000 boeren gebruik van de Europese bergboerenregeling. Hun bedrijven liggen in probleemgebieden. Natuurlijke handicaps zoals een hoog waterpeil en schaduwwerking belemmeren een optimale bedrijfsvoering.

Voor het in stand houden van deze natuurlijke handicaps ontvangen boeren jaarlijks een bergboerenpremie van 94 euro per hectare. Nederland heeft als enige EU-lidstaat het passieve beheer van natuurlijke handicaps gekoppeld aan actief natuur- en landschapsbeheer. Deze koppeling is gelegd om de kosten van agrarisch natuurbeheer te drukken. Hierdoor kunnen melkveehouders alleen gebruik maken van de bergboerregeling als ze meedoen aan de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).

In 2006 werd slechts op een derde van het begrensde areaal probleemgebied een bergpremie ontvangen. In 2007 is de koppeling deels losgelaten. Het aantal hectaren waarvoor bergboerenpremie wordt ontvangen verschilt tussen verschillende gebieden. Bedrijven in de diepeveenweidegebieden en kleinschalige zandlandschap krijgen gemiddeld voor zo’n 40 hectare premie. Bedrijven in beekdalen en op hellingen krijgen gemiddeld voor 10 hectare premie.

Loskoppeling van de SAN en de hoogte van de premie zijn bepalend of boeren blijven meedoen aan de regeling. Als de SAN-vergoeding de stijging van de marktprijzen niet volgt, wordt de prikkel om aan agrarisch natuurbeheer te doen steeds kleiner. Daarbij zijn veel boeren gefrustreerd over de wijze waarop verschillende instanties controleren.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Vergoeding voor natuurlijkehandicaps en de landschapsonderhoud zijn twee totaal verschillende dingen.Er moet veel arbeid en kosten gemaakt worden om dit type landschap te onderhouden.Maar door dit landschaptype heb je minder opbrengst vooral door de perceel grootte en beperkte bedrijfsontwikkeling.Snap niet de basis van dit LEI-rapport.Wordt de extra arbeid van de boer wel in cijfers uitgedrukt immers de controles zijn net een werkgelegenheidsprojekt.Welke controleur hebben we vandaag weer met zijn satelietpet op onder bomen zien lopen.
  Toch heeft dit goed onderhouden landschap een meerwaarde een gevoel.
  Om met Goethe te zeggen ""Hoe alles toch te zamen streeft,hoe ëën in het ander schept en weeft."" Maar als een landschap door de kosten niet onderhouden wordt dan heeft de overheid zijn boeren onderbetaald en worden 's nachts wakker van de controles die vaak alles zes jaar subsidie weer terug mogen betalen.

 • no-profile-image

  Grensboerke

  De meeste natuursubsidieregelingen zijn vormen van verborgen werkeloosheid.
  Het brengt veel minder op dan de kosten die het controle-apparaat met zich voortbrengt. Nog maar te zwijgen over alle ergernis waartoe deze controles lijden. Als de controleurs worden gereduceerd gaan er misschien weer meer agrariers meedoen aan deze regelingen, maar de overheid heeft de laatste jaren zo veel kapot gemaakt, dat de agrariers de komende jaren eerste de kat weer eens uit de boom zullen kijken.
  Hoe zo minder regels en controles????

Of registreer je om te kunnen reageren.