Home

Achtergrond 1092 x bekeken

Artikel 70 is nog steeds van belang (WEV - Wevab in 1986)

De kaasschaaf ging al vele malen over de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. Een van de inperkingen van de landbouwvrijstelling dateert van 1 april 1986. Bestemmingswijzigingswinsten zijn vanaf dat moment belast. De toenmalige overgangsregeling op grond van artikel 70 bepaalt dat deze waardeveranderingen tot die datum niet belast zijn. Uit een recente uitspraak van Rechtbank Haarlem blijkt dat het nog steeds zinvol is om te kijken of er toen al een dergelijke waardetoename bestond, met name bij bedrijfswoningen.

Het niet belaste verschil tussen de waarde in het economisch verkeer (WEV) en de waarde in het economisch verkeer bij voorgezette agrarisch gebruik (Wevab) per 1 april 1986 bedraagt in het aan de Rechtbank Haarlem voorgelegde geval €11.345. De zaak is kort samengevat de volgende:

Belanghebbenden - de erfgenamen van Z - claimen in de IB-aangifte over 2003 van Z een vrijgestelde bestemmingswijzigingswinst per 31 maart 1986 van €22.689. De inspecteur houdt hiermee bij het opleggen van de aanslag echter geen rekening. Op grond van een afgegeven beschikking was er volgens de inspecteur namelijk in 1986 geen verschil tussen de WEV en de Wevab.

De rechtbank in Haarlem beslist uiteindelijk dat de bestemmingswijzigingswinst op 31maart 1986 € 11.345 bedraagt. Volgens de rechtbank was de grond namelijk zowel agrarisch als voor bewoning te gebruiken en bedroeg de WEV dan ook meer dan de Wevab. De rechtbank volgt belanghebbenden niet in hun stelling dat de bestemmingswijzigingswinst op 31 maart 1986 € 22.689 bedroeg. Het taxatierapport dat belanghebbenden hebben ingebracht, geeft volgens de rechtbank namelijk onvoldoende inzicht in de WEV en Wevab per 31 maart 1986. De rechtbank vermindert vervolgens de aanslag.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landelijke landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘wevab’

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Haarlem, 16 mei 2008, nr. 07/04106

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.