Home

Achtergrond 197 x bekeken

Sector: ruimere norm EU nitaten op bladgewas

De Nederlandse slateelt gaat uit van ruimere EU-normen voor nitraat in sla en spinazie.

Nu onderzoeken gevaren van nitraat ontkracht, verwacht de sector dat de EU de normen verruimt. Ook het Voedingscentrum gaat de consumptienorm voor bladgewassen nu heroverwegen.

Nederland krijgt al jaren vrijstelling om op eigen markt spinazie en sla te verkopen met licht verhoogde nitraatwaardes. In Noordwest-Europa blijkt het lastig de stringente EU-normen te halen. De zon blijkt een belangrijke reden van het lage nitraatgehalte van sla in Zuid-Europa.

De Nederlandse slateelt kreeg dit jaar voor het laatst een vrijstelling voor de normen en wacht een groot probleem als de huidige EU-normen worden opgelegd zonder vrijstelling, stelt het PT.

"Als de normen niet versoepeld worden en er geen derogatie meer geldt, is er een significant probleem", schrijft het PT in een onderzoeksvoorstel voor nitraat.

Voor de teelt gloort er hoop. Een Europees Efsa-onderzoek zwakte afgelopen week de veronderstelde gezondheidsgevaren van nitraat af en wijst nu juist ook op de gunstige effecten van nitraat.

Volgens Bert Doelman, voorzitter van gewascommissie sla van LTO Groeiservice, duidt dat op een ruimere EU-norm, of zelfs het loslaten van nitraatnormen. "We hebben er vertrouwen in dat we kunnen blijven werken met de normen van 3.500 miljoenste deel (ppm) in de zomer en 4.500 in de winter. Het wordt tijd het dossier te sluiten. Het speelt al 20 jaar."

Het Voedingscentrum maakte vandaag ook gewag van de veranderde Europese instelling ten opzichte van nitraat. "Ons advies om maximaal twee keer per week nitraatrijke groente te eten wordt eind dit jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Als Nederlandse groente aan de Europese norm voldoet, vervalt dit advies", stelt het centrum. Telers hebben zelf geen grip op nitraatgehaltes, stelt Doelman.

Of registreer je om te kunnen reageren.