Home

Achtergrond 197 x bekeken

Noordzee wordt belangrijke energiebron

Het kabinet ziet de Noordzee als een steeds belangrijkere energiebron. Het wil daarom de aanleg van windparken en het winnen van gas in de Noordzee bevorderen.

Dit staat in het energierapport, dat vandaag naar de Tweede Kamer gaat. De gaswinning moet in kleine velden gebeuren. Verder staat in het rapport dat de regering ook mogelijkheden ziet met getijde- en golfslagenergie, het opwekken van stroom door het verschil tussen zout en zoet water te benutten en het op zee kweken van algen voor biobrandstoffen.

In het rapport beschrijven de ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken), Jacqueline Cramer (Milieu) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) de overgang naar een duurzame voorziening van energie in 2050. In de zogeheten ”brandstofmix” wordt geen mogelijkheid op voorhand uitgesloten, ook kernenergie niet. In deze regeerperiode wordt niet beslist over nieuwe kerncentrales, maar de knoop kan wel worden doorgehakt bij de vorming van het volgende kabinet.

Het Nederlandse aardgas raakt langzaam maar zeker op en in 2025 is Nederland geen exporteur meer van gas, maar importeur. Tot die tijd zal een deel van de aardgasbaten niet alleen gaan naar investeringen als spoorwegen en autowegen, maar voortaan ook naar duurzame energie.

Ook moet Nederland een ”gasrotonde” worden. Gas uit onder meer Rusland wordt hier opgeslagen in lege gasvelden en van daaruit doorgevoerd naar andere landen. De betrekkingen met energieleverende landen als Rusland, Kazachstan, Algerije en Saoedi-Arabië moeten daarom worden verbeterd, stellen de ministers.

Hoewel de uitstoot van broeikasgassen moet worden teruggedrongen, is Nederland volgens het kabinet een geschikte plaats voor kolencentrales. De ontwikkeling van de techniek om daarbij het broeikasgas CO2 af te vangen en op te slaan, wordt gestimuleerd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.