Home

Achtergrond 294 x bekeken

Milieuwinst in landbouw stagneert

De landbouw boekt de laatste jaren nauwelijks milieuwinst meer, na goede resultaten tussen 1985 en 2002.

Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen neemt zelfs weer toe. Dat stelt het instituut LEI vast in zijn jaarlijkse stand van zaken in de land- en tuinbouw, het Landbouw-Economisch Bericht. Ook de uitstoot van broeikasagassen en van ammoniak neemt de laatste jaren niet meer af, net zo min als de overschotten aan stikstof en fosfaat.

Tegelijk constateert het instituut dat de milieukosten voor de sector weliswaar hoog zijn, maar de laatste jaren weer wat dalen. Dat komt vooral door een daling in de kosten voor mestafvoer; ruim 40 procent van de milieukosten vloeit voort uit regels voor mest en ammoniak.
Het verbruik van middelen per hectare is in de meeste teelten verminderd. Maar het effect daarvan is volgens het LEI deels ongedaan gemaakt door uitbreiding van teelten waarin veel middelen worden gebruikt. Vooral het verbruik van schimmelbestrijders is toegenomen.
De milieubelasting door middelen hangt niet alleen af van het aantal verbruikte kilo’s, maar ook van de beschikbare middelen en de toepassing ervan. Tussen 1998 en 2005 nam de milieulast met 86 procent af.

Ook hier treedt de laatste jaren een vertraging op, waardoor het niet zeker is of het einddoel – 95 procent vermindering in 2010 – gehaald wordt, aldus het LEI.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.