Home

Achtergrond 404 x bekeken 18 reacties

"Melkprijs kan enkel via markt bepaald worden"

De Belgische zuivelindustrie kan geen garantie geven over de melkprijzen in de toekomst. Deze kan alleen via de markt gerealiseerd worden. Dat stelt de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) naar aanleiding van het protest van melkveehouders tegen de lage melkprijzen.

BCZ wijst erop dat de traditie van stabiele prijzen voor zuivelproducten en melk verdwenen is als gevolg van de hervorming van het EU-zuivelbeleid. De organisatie heeft er begrip voor dat een aantal melkveehouders moeite heeft om zich aan de nieuwe situatie van sterk schommelende prijzen aan te passen. "Veel steunmaatregelen zijn op nul gezet en de voorraden zijn verdwenen. De invloed van de wereldmarkt laat zich veel meer voelen dan vroeger", aldus de organisatie.

Vorig jaar deed de markt de melkprijs sterk stijgen, momenteel is er sprake van een prijsdaling. De melkprijs in België werd uitbetaald in de periode januari-april 2008 ligt toch nog steeds 35 procent hoger dan in dezelfde periode van 2007. In vergelijking met heel 2007 is er een stijging met 26 procent. In vergelijking met november 2007 toen een historisch record werd bereikt, bedraagt de melkprijs weliswaar zowat 18 procent minder.

De koepelorganisatie van de zuivelindustrie erkent dat duurzame melkveehouderij alleen mogelijk is met redelijke melkprijzen. Alleen als consumenten bereid zijn een redelijke prijs te betalen, is duurzame melkproductie mogelijk. De BCZ stelt echter geen melkprijs te kunnen garanderen die los staat van de marktrealiteit.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  rieke

  nou Drentse Jan.....dan hebben jou kinderen meer verstand van toekomstgericht boeren dan jij !!!! succes!!

 • no-profile-image

  koeienboer

  Hoe komt het dat een liter water in de winkel gemiddeld duurder is dan een liter melk?
  Wat marktwaarde !!!!!! Managment, stuur de verkopers maar weg en huur de mensen van Spa of Grols maar in! Wel gemakkelijk sturen als je naar beneden kan schuiven.
  Wat kost een product en wat is de waarde niet andersom. We verkopen het eerst en gaan dan kijken wat het de mfabriek kost de rest is voor de producent.

 • no-profile-image

  Antoon

  Melkveeboer uit zeeland loopt wel wat vooruit op de zaken, want zal de politiek wel ingrijpen? als het bij hen bekend is dat de markt het zelf ook lost (laag aanbod = hoge prijzen -> hoge prijzen = ruimte voor uitbreiding van melkproductie). de reactie van de politiek lijkt mij nog niet te voorspellen, en dus kunnen we er maar op één manier achter komen. misschien krijgt melkveeboer uit zeeland wel gelijk, maar in dat geval zal de politiek snel genoeg leren van haar fouten (onder druk van de bevolking).

 • no-profile-image

  c

  hoe mag je nu toch praten over marktwerking bij een gequoteerd product, je moet immers al productierechten hebben om melk te kunnen afzeten, nou dan is het heel normaal dat je dan niet tegen marktprijzen hoort te melken of beter gezegd onder de kostprijs, en als je mij vraagt kostprijs dan moet je niet naar de individuele boer kijken maar gewoon de econmoische kostprijs, de boer die zijn boerderij '' vrij '' heeft moet niet zijn dat hij dan aan een kwarte nog over houd nee hij hoort net juist extra rendement te behalen nl 4 % uit eigen vermogen. dus degene die zeggen dat ze zo voor weinig het wel kunnen moeten maar eens gana rekenen als ze hun eigen vermogen enkel nog maar op de bank zetten. in andere branches word tenminste wel zo gerekend

 • no-profile-image

  arie

  antoon, zie overal je raadgevingen op diverse forum's, zou zeggen wordt boer, kijken of je het dan nog zo goed weet

 • no-profile-image

  toonmechy@tiscali.nl

  Antoon, opzeggen van de braak is een directe politieke maatregel om productie te verhogen en zodoende prijs te laten dalen. De markt doet dan inderdaad z'n werk, maar de doelbewuste productieverhoging is een direct politiek ingrijpen.

 • no-profile-image

  aalt van de kamp

  dat de markt de prijs bepaald is betrekkelijk. Want wat is de markt. In de meeste gevallen is het de markt van de eindprodukten die onze fabrieken vermarkten. Onze melkprijs wordt niet bepaald op die markt maar is een afgeleide daarvan. Bij RFF is het zelfs zo dat de verkoopprestatie van de referentie ondernemingen en hun effiency onze melkprijs bepalen. De kleinere partijen daaromheen kijken met een schuin oog naar RFF en afhankelijk van hun doelstelling, boer of afnemer gericht, betalen zij een bepaalde melkprijs uit. Dus alle partijen houden elkaar in een houtgreep en schuiven de verantwoordelijk door naar een ander en roepen te pas en te onpas de markt bepaald de prijs. Zo doorzichtig is die markt niet omdat zo zwart-wit te kunnen stellen. Voor de afnemers van onze melk ligt er een grootte inspanningsverplichtig om in hun kostprijs en uiteindelijk hun marktprijs te rekenen met een kostendekkende melkprijs voor de boer. Of die melkprijs direkt uitbetaald moet worden of zodra die gerealiseert is middels de verkoop van de duurdere eindprodukten kun je van mening over verschillen. maar ik vindt wel dat ze het minste wat ze kunnen doen is om het te proberen. En niet achterover te leunen en zeggen ledenraad heeft ingestemd met de melkprijsbepaling, marktbepaald en dergelijke inhoudsloze kreten.

 • no-profile-image

  Jan

  Marktmacht bepaald de prijs voor de boeren. Engeland is het ultieme voorbeeld. De britten importeren sinds jaar en dag veel melk ook uit EU landen, maar de britse boeren krijgen 3 tot 5 cent minder voor hun melk dan de andere EU boeren. Wie kan mij uitleggen hoe vrije markt hier zijn werk doet????

 • no-profile-image

  goede boer

  Dat is nu nog niet waar. Vandaag de dag is melkproductie gequoteerd. En als straks de melkmarkt geliberaliseerd is, is het ook nog de vraag of het waar is dat de melkprijs door de markt bepaald wordt. In een vrije markt willen boeren voortaan vooraf een prijs afspreken bij elke tank melk die geleverd gaat worden. Komt er dan geen overeenkomst dan gaan er weer talloze tanken melk weer de gierput in. Bij een geliberaliseerde markt voor melk krijg je de zelfde markt situatie zoals die bij de uienteelt in de akkerbouw plaats vindt. Bij een overvoerde uienmarkt gaan nietgeleverde uien weer terug naar het land. Vraag ook maar eens aan een akkerbouwer of hij wil dat zijn inkomen enkel en alleen afhankelijk is van de uien teelt zonder contracten. Dank je wel, zal de akkerbouwer zeggen. Dan maar geen uienteelt. Marktwerking in de voedselbranche is naar mijn mening ook niet aanwezig. Heb nog nooit gehoord dat consumenten meer uien gaan eten als de uien goedkoop zijn. Bovendien gaat bij een vrije melkmarkt het steeds moeilijker voor een boer worden om bij een bank krediet voor een investering te krijgen. Vandaag de dag is bij een zekere mate van marktbescherming kredietverstrekking aan een boer veel minder risicovol voor een bank als bij een vrije markt. Naar mijn mening behoeft voedselproductie gereguleerd te worden om te voorkomen dat de voedselmarkt spaak gaat lopen. En is melkprijs door de markt te laten bepalen een vorm van gemakzucht voor politici, banken, directies van zuivelfabrieken en handel. Alle gevolgen van de risico`s die in het traject van melkproductie tot aan consument ondervonden worden komen in een vrije markt allemaal op het bord van de melkveehouder terecht.

 • no-profile-image

  gerrit

  Jan dat heeft te maken met slecht presterende zuivelfabrieken!!!
  De Engelsen hebben wel een lagere kostprijs want anders was er geen boer meer geweest toch? M.a.w. de kostprijs zal altijd de opbrengstprijs volgen en andersom ook

 • no-profile-image

  toonmechy@tiscali.nl

  Antoon, kijk wat er nu gebeurt met de recente prijsstijgingen van de tartwe. Opheffing braak om productie te verhogen, volgens mij een politiek ingrijpen. Discussie over effect biobrandstoffen op voedselprijzen, ook politiek. Hoge Voedselprijzen blijkt politiek uiterst gevoelig. Ooit een politieke discussie gehoord over hoge staalprijzen????

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Antoon, als ik me goed herinner was er na de oorlog de afspraak met de landbouw dat deze volop moest produceren tegen lage prijzen om te helpen op deze manier het land weer op te bouwen. Tevens werd afgesproken dat na het herstel de landbouwprijzen zouden worden opgekrikt zodat de landbouw beloond zou worden voor haar inspanningen. Echter, toen Nederland weer in de benen stond was men de afspraak plotseling vergeten. Verdiep je hier eens in, en praat dan eens verder over vrije markt en politieke "fouten". En jouw opmerking dat de burger wel van zich laat horen als de politiek fouten maakt, geeft blijk van studentikoze naïviteit. Als jij het in het weekend je biertje drinkt voor een prijs waarvan de kastelein niet kan rondkomen, ga je dan de bierbrouwerij bellen? Beste Antoon, je opmerking dat de politiek wel zal ingrijpen als het fout gaat is praten tegen beter weten in. De politiek grijpt alleen in als de landbouw centjes gaat verdienen wat ten koste zou kunnen gaan van de burger en de staatskas.

 • no-profile-image

  rieks

  antoon , wat een reacties op je referaat, de overheid dat zijn alle ingezetenen van nederland, dus allemaal burgers met een paar boeren, burgers zin in principe dus klant van de boeren die iets van ons willen, zo goedkoop mogelijk want anders houden ze geen geld over voor vakantie , huur van het huis of rente en niet te vergeten al die andere luxe, verwacht geen medewerking van die kant.

 • no-profile-image

  paul

  Het is toch te gek voor woorden dat de zuivelindustrie de laatste weken zo zit te hameren dat de melkprijs wordt bepaald door de (wereld)markt. Al 20 jaar word er op vergaderingen gezegd dat er meer producten moeten worden gemaakt met toegevoegde waarde, dit werd vooral gepreekt door Coberco en daarna FrieslandFoods, zodat de melkprijs hoger kan worden dan in de rest van de wereld.
  Wat nu blijkt is dat of deze stategie werkt niet of de zuivelindustrie gaat er met de winst vandoor!!!! Want FrieslandFoods houd ons zoet met een MARKTCONFORME melkprijs en ook in de nieuwe cooperatie FrielandCampina wordt de melkprijs bepaald door de melkprijzen in Noord-west Europa, zo komt de winst nooit bij de melkveehouders terecht en heeft men ieder jaar wel weer een ander smoesje. Beste melkveehouders laat je niet langer bij de neus nemen en geef je melk niet eerder aan de verwerkers voordat je het eens bent over de melkprijs.!

 • no-profile-image

  Klaas

  Antoon aan je reactie kun je merken, dat je nog erg jong bent. De oudere boeren onder ons weten wat er na de oorlog gebeurd is. De politiek zal nooit toestaan dat de prijzen van voedsel sterk zullen stijgen. In het nabije verleden heeft Europa al eens de grenzen gesloten toen er krapte op de markt dreigde. Je zegt dat de economische kant van de landbouw je zo interesseert. Kun je ook verklaren waarom er in de landbouw twee waardes worden gehanteerd: economische en agrarische waarde.
  Ik ben het helemaal eens met de reactie van Goede Boer uit Friesland en melkveehouder uit Zeeland.

 • no-profile-image

  Jan

  Antoon beste jongen,jou gepraat lijkt veel op de zandkasteelen die mijn kinderen op het strand maken.

 • no-profile-image

  toonmechy@tiscali.nl

  Ik ben het helemaal met onderstaand bericht eens. Bij een overschot aan productie komen alle problemen bij de melkveehouder. Maar een vrije markt kan ook de andere kant uitslaan, namelijk een TEKORT. Zou gunstig voor de melkveehouder zijn, maar politiek en maatschappelijk onverantwoord dat er niet voldoende voedselproductie is. Gevolg:ingrijpen politiek, weg marktwerking.(zie de discussie die er momenteel heerst) Met andere woorden, bij overproductie kosten bij de boer en bij tekorten ingrijpen in de markt. MIjns inziens werkt een vrije markt niet bij voedelproductie. Er zal politiek altijd gestreefd worden naar een kleine overproductie (voor iedereen eten), m.a.g. lage prijzen voor de producten. Een vorm van prijsondersteuning zal dan ook nodig zijn om de sector duurzaam te houden.

 • no-profile-image

  Antoon

  @melkveehouder , zeeland : opheffing van de braak is een indirecte maatregel, die JUIST de markt zijn werk laat doen, en dat de politiek zich bezig houd met voedsel is zeker goed, en er over discusieert, maar dat hoeft nog niet direct ingrijpen op de markt te betekenen. in ieder geval zul je bij de politieke partijen moeten zijn als je wat wilt doen aan dit probleem, en dan beslist de burger uiteindelijk of ze het belangrijk genoeg vinden. opzich ben ik het in grote lijnen wel met je verhaal eens, maar ik vind niet dat partijen zoals de DDB hun mening maar op moeten leggen aan de rest, omdat de hoge melkprijs hen wel uitkomt. als de politiek een verkeerde beslissing neemt, zal dat (inderdaad misschien pas als het fout gaat) afgestraft worden door de burgers. @arie, midden drenthe : sorry, juist deze economische kanten van de landbouw interesseren mij. koeien melken of trekker rijden interesseren mij minder, daarom zal ik waarschijnlijk geen boer worden, maar hou wel interesse voor de sector.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.