Home

Achtergrond 201 x bekeken 2 reacties

Goede agrarische grond moet eerlijke prijs krijgen

Boeren die moeten wijken voor natuur (groen) krijgen minder betaald voor hun grond dan wanneer ze plaats moeten maken voor woningen (rood).

Onterecht, meent Ernst Kramer, lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Hij wil boeren die wijken voor rood wat minder geven en de wijkers voor groen wat meer.

Er is veel onrust over de aankoop van agrarische gronden voor natuurontwikkeling. De voorstanders trappelen om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) nou echt te gaan realiseren. De tegenstanders wijzen op de voedselschaarste en vinden het vreemd dat we goede productiegrond gaan omzetten in wilde natuur. Hoe komen we nu uit deze tegenstellingen?

Begin mei is een rondetafelgesprek belegd door de vaste Kamercommissie van LNV met deskundigen uit het hele vakgebied. Enerzijds zullen we in Nederland moeten voldoen aan Europese afspraken voor het behoud en herstel van kwetsbare natuur. Anderzijds kunnen we ook niet zomaar voorbij gaan aan de kansen voor groei van de agrarische bedrijven bij de huidige marktvraag.

Je zit dan volop in het spanningsveld van de discussie over de aankoop van gronden voor natuur. Vanuit mijn werk, zowel als raadslid als planeconoom, is mij opgevallen dat de weerstand tegen verkopen van het eigen bedrijf afneemt naar gelang de hoogte van het bod. Als je bedrijf moet wijken omdat er een woonwijk op je erf komt, of bedrijven, en je kunt er een goede prijs voor krijgen vind ik zo’n ondernemer alleen maar een goede koopman.

Moeilijker ligt het als je moet wijken met je bedrijf omdat er natuur gemaakt gaat worden, of voor waterberging. Dan wordt er door de overheid anders geredeneerd omdat die grond niet een eigen opbrengst heeft. Vaak krijgen de boeren dan een aanbod voor de agrarische waarde en dat ligt veel lager. En dat is niet terecht.

Ik vind dat we naar een nieuwe denkwijze moeten. Iedere boer die van zijn erf moet, wijkt eigenlijk voor rood. Als we grond nodig hebben om te wonen en bereid zijn daarvoor een hoge prijs te betalen omdat de opbrengsten nog veel groter zijn, doen we onrecht aan de verdiensten van het groen om ons heen.

Vorig jaar is in een MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) van LNV een model neergezet waarbij de mythe dat de natuur ons niets oplevert stevig is doorbroken. En dat spoor moeten we veel steviger vasthouden.

We moeten de samenhang zien met andere ontwikkelingen voor stadsuitbreiding, inrichting van recreatiegebieden én natuur.Ik pleit voor een complexbenadering: een boer die wijkt voor rood krijgt wat minder, een boer die wijkt voor groen meer. Per saldo ongeveer net zoveel als in de huidige situatie, dus geen extra geld zoals wel gesuggereerd is.

Kortom, er is goede grond om stevig met elkaar te discussiëren over die broodnodige eerlijke grondprijs.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Wim

    Worden we eindelijk es wakker. Als je voor groen "moet" wijken, bied de verkoop prijs je geen perspectief om elders een nieuw bedrijf te stichten, wat voor onze collegas die voor rood zijn vertrokken wel geldt. Op deze manier creeer je scheven gezichten, immers het is in beide gevallen een overheidsbeslissing en zal die ook perpektief moeten bieden, we zijn op de goede denkrichting.

  • no-profile-image

    boer mieras

    ze moeten niet allemaal klagen waneer je grond wordt opgekocht door de gemeenschap die prijzen zijn hoog genoeg ze mogen mijn grond allemaal hebben dan kan ik lekker gaan rentenieren en genieten van mijn geld en laat dan een ander die dat leuk vindt maar in de strond achter zijn koeien lopen

Of registreer je om te kunnen reageren.