Home

Achtergrond 303 x bekeken

Gezond agrarisch bedrijf doet platteland opbloeien

LTO is en blijft graag een gesprekspartner voor gemeenten wat betreft de inrichting van het buitengebied, stelt Tammo Beishuizen, voorzitter LTO Noord en bestuurder van LTO Nederland, in reactie op ruraal socioloog Jan Douwe van der Ploeg.

"Gezonde boerenbedrijven geven een opleving van het platteland", haalt Beishuizen daarbij aan.

Er is veel dynamiek op het platteland. Terecht stelt Jan Douwe van der Ploeg in zijn opinie in het Agrarisch Dagblad van 13 juni dan ook dat het platteland niet zielig is. Met markt en maatschappij als leidraad probeert LTO actief in te spelen op die dynamiek. Een duurzaam inkomen van de agrarische ondernemers staat daarbij voor LTO logischerwijs centraal. De ervaring is dat overlegpartners op het platteland daar begrip voor hebben.

LTO richt zich op een sterke economische en maatschappelijke positie van agrarische ondernemers en is bereid daarbij haar nek uit te steken. Een goed voorbeeld hiervan is het convenant Schoon en Zuinig van onlangs, een ambitieuze afspraak om te komen tot klimaatneutrale productiemethoden. Een ander voorbeeld is de voortrekkersrol van LTO bij de huidige discussie over het toekomstig landbouwbeleid, waarbij wij ons inzetten voor een duurzame beloning voor beheer van landschap en biodiversiteit.

Ook voor iedere provincie zijn wel voorbeelden te noemen. Zo stonden afgelopen week het Friese project It Nije Hiem en het Overijsselse project Grootschalig boeren in een klein landschap vol in de schijnwerpers. Dat is geen toeval: in beide gevallen gaat het over inpassingen van moderne bedrijfsvoering in een gekoesterd landschap. Een heel actueel thema. Op lokaal niveau vindt de belangenbehartiging plaats door de afdelingsbesturen. Zij zijn jaarlijks ook goed voor talloze initiatieven. Steeds vaker in de vorm van landbouwactieplannen.

LTO heeft ook sympathie voor de oproep van Jan Douwe van der Ploeg om de huidige financieringssystematiek voor het platteland aan te passen. Het nieuwe initiatief van samenwerkende plattelandsgemeenten (P10) maakt de discussie hierover alleen maar interessanter. Met de suggestie in de forumopinie van Van der Ploeg dat naast een andere financieringssystematiek, gemeenten direct ook LTO maar moeten inruilen voor andere gesprekspartners, ligt minder voor de hand. Dat agrarische ondernemers het niet altijd eens zijn met Jan Douwe van der Ploeg, hoeft vervolgens niet te betekenen dat gemeenten maar een andere gesprekspartner moeten zoeken.

LTO Noord speelt graag een actieve rol in de discussie. In het buitengebied is er veelal geen andere partij die zo’n omvangrijke groep vertegenwoordigt met een organisatiegraad van ruim 60 procent. Onze afdelingsbesturen komen op voor de belangen van hun leden. Zij staan daarbij voor perspectief om te blijven ondernemen, de meeste gemeenten weten dat. Een gezond inkomen op een agrarisch bedrijf betekent ook een opleving van het platteland.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.