Home

Achtergrond 244 x bekeken

Geen btw voor perceel met gedeeltelijk gesloopte opstallen

Bij de levering van een bouwperceel is het altijd de vraag of er overdrachts- of omzetbelasting verschuldigd is. Het belang van deze vraag zit hem enerzijds in de hoogte van het tarief (6% of 19%). Anderzijds zit het belang in de btw-positie van de afnemer van belang. Is deze immers een btw-belaste ondernemer, dan kan de omzetbelasting teruggevorderd worden en is dit niet het geval, dan blijft de 19% omzetbelasting ’hangen’. Deze vraag doet zich vaak voor bij de levering van grond na de sloop van kassen en bedrijfsgebouwen.

Het hof in Arnhem heeft nu uitspraak gedaan in een zaak waar er sprake was van de levering van een perceel met gedeeltelijk gesloopte opstallen. De funderingen waren ten tijde van de levering nog niet verwijderd. Er is in dit geval sprake van een van omzetbelasting vrijgestelde levering. Wil men voor een met btw belaste levering in aanmerking komen, dan moet het hele gebouw verwijderd zijn. Een kwestie van goed plannen dus.

De aan het gerechtshof voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

Belanghebbende is een overeenkomst aangegaan tot verkoop van een perceel grond. Daarbij was afgesproken dat de opstallen zouden worden gesloopt. Op 6 april 2000 heeft belanghebbende de opdracht tot sloop gegeven. Op 19 mei 2000 is het perceel geleverd door belanghebbende. In geschil is of deze levering is onderworpen aan de heffing van omzetbelasting.

De inspecteur en de Rechtbank in Arnhem hebben deze vraag ontkennend beantwoord. Ook in hoger beroep heeft belanghebbende geen succes. Volgens het hof waren de funderingen van de gebouwen die zich op het terrein bevonden ten tijde van de levering nog niet verwijderd. Voorts was nog een grote kelder onder een gesloopte bedrijfshal aanwezig. Dit betekent dat de onderhavige opstallen ten tijde van de levering 'slechts' gedeeltelijk gesloopt waren. Onder die omstandigheden is sprake van een van omzetbelasting vrijgestelde levering, aldus het hof.

Het door belanghebbende gedane beroep op het vertrouwensbeginsel faalt eveneens. Aan het innemen van een standpunt door de staatssecretaris in een concrete zaak kan volgens het hof namelijk niet worden afgeleid dat deze op een bepaald vlak beleid heeft gevoerd. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard. De grond is dus niet met btw belast.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘btw’ en ‘grond’

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 6 mei 2008

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 18 januari 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.