Home

Achtergrond 373 x bekeken

Definitieve kalverpremie 2007 met voorbehoud

De PVE sluiten binnenkort het premiejaar 2007 af voor de kalverslachtpremie. De kalverhouder die in aanmerking komt, ontvangt in week 25 zijn definitieve nota met toelichting. De kalverhouders ontvangen samen nog ruim €9,5 miljoen aan saldobetalingen. Eerder ontvingen ze hun voorschotten. In totaal ontvangen de kalverhouders uiteindelijk €38,2 miljoen over het premiejaar 2007. Er is echter een voorbehoud vanwege EU-rechtspraak.

Bij de definitieve afrekening van de slachtpremies ontvangen de veehouders het saldo dat resteert na de twee eerdere voorschotbetalingen van 60% (maximaal €30 per kalf), die in november 2007 en maart 2008 plaatsvonden. Het maximaal toegestane premiebedrag van €50 per kalf wordt dus niet gehaald. Er zijn namelijk net iets meer dan 958.000 premiewaardige dieren. Dit aantal in combinatie met het financiële plafond van €40,3 miljoen voor de kalverslachtpremies en de modulatie van 5% leiden tot een korting van 15,85% per kalf.

Door de overschrijding van het financiële plafond en de modulatiekorting krijgt de kalverhouder voor premiejaar 2007 maximaal nog €9,97 per kalf uitbetaald.Het totale premiebedrag komt hierdoor uit op maximaal €39,97 per kalf (= 30 + 9,97). In 2006 was dit bedrag €40,26 per kalf. De bedragen zijn exclusief eventuele overige kortingen.

Er is een korting mogelijk als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2007. Deze uitspraak oordeelt dat de geboorte, aan- en afvoer van kalveren binnen drie werkdagen moet worden doorgegeven via een I&R-systeem. Internationaal is nog overleg gaande of de uitspraak ook over 2007 gehandhaafd moet worden. In eerdere mededelingen over de slachtpremies van de PVE is hier meer over te vinden.

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) voeren nu bijna 9,5 jaar de slachtpremieregeling voor kalveren uit. In het kader hiervan betalen zij aan de kalverhouders (de producenten) per kalf een premie uit als de dieren aan de vereiste (premie)voorwaarden voldoen.

Lees ook Correcties slachtpremie melden tot 31 maart

Meer informatie Website PVE (Klik op Bedrijfsnet / Actueel / EU Maandmails juni 2008, februari 2008 en augustus 2007)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.