Home

Achtergrond 303 x bekeken

Beleg niet in landbouwgrondstoffen

Grondstoffen van de landbouw lijken een goede belegging. Maar voor de lange termijn is het niet verstandig. Dat betoogt Gino Delaere, co-beheerder van het Petercam Equities Agrivalue fonds (www.petercam.be).

Het is volgens hem beter om te investeren in bedrijven die de productie opvoeren. De prijzen van vele landbouwgrondstoffen zijn de voorbije jaren enorm gestegen. Vanuit een beleggingsstandpunt lijkt het niet raadzaam om hierop in te spelen door afgeleide producten te kopen op deze landbouwgrondstoffen. Dergelijke manier van beleggen verhoogt immers de volatiliteit ofwel de vluchtigheid van de grondstoffenprijzen zelf. Het hoopt enkel op een continue stijging van deze prijzen.

Er zijn fundamentele redenen waarom de prijzen van de landbouwgrondstoffen zo sterk gestegen zijn. Daarom zijn er langetermijnkansen voor beleggers. We zijn niet langer in een aanbodgedreven omgeving, maar er is nu een vraaggedreven situatie. Dit heeft een structurele, nieuwe vraagdynamiek tot gevolg. De eerstvolgende goede oogst buigt die niet snel even om.

Bij de belangrijkste aanjagers van de prijshausse is ten eerste de demografische evolutie. De wereldbevolking neemt toe, vooral in de ontwikkelingslanden (met op kop India, China en Brazilië). Daarnaast groeit de middenklasse in deze landen door de stijgende inkomens en de verdere verstedelijking.

Zo streeft China er naar om tegen 2030 ongeveer 60 procent van de bevolking in de steden te laten wonen. Dit gaat gepaard met een wijzigend voedselpatroon (hogere vleesconsumptie), waardoor de vraag naar granen stijgt door het gebruik van veevoeder.
Omdat onder meer in China net de meest vruchtbare gebieden moeten wijken voor de verdere urbanisering en industrialisatie, daalt de beschikbare landbouwgrond per hoofd van de bevolking.

Bovendien overtreft de consumptie de voorbije jaren vrij regelmatig de productie, waardoor de beschikbare voorraden stelselmatig afnamen. Er is tenslotte ook een effect van biobrandstoffen die voor een bijkomende vraag zorgen.

De Belgische vermogensbeheerder Petercam heeft in december jongstleden het aandelenfonds Agrivalue gelanceerd. Daarbij hebben we een zeer duidelijke strategie om niet in afgeleide producten op landbouwgrondstoffen te investeren en dus niet rechtstreeks op de prijsevolutie van een aantal grondstoffen te willen gokken.

Wij verkiezen te investeren in bedrijven die garen spinnen bij gemiddeld hogere landbouwgrondstoffen, en ook in bedrijven die de productie van landbouwgewassen opvoeren en zodoende een noodzakelijke Green Revolution 2 mee helpen realiseren.

Nog een ander voorbeeld zijn de rubberproducenten. Vermoedelijk mogen we er van uitgaan dat de toenemende middenklasse in India en China met meer en meer auto’s zal gaan rijden. Deze hebben allemaal vier banden nodig. Het aanbod kan echter op korte termijn niet reageren door bijkomende bomen aan te planten daar het meerdere jaren duurt vooraleer deze rubber beginnen te produceren.

Samenvattend kunnen we stellen dat de hierboven opgesomde elementen vermoedelijk geen kortstondig effect zullen teweegbrengen, maar veeleer symptomen zijn van een nieuwe vraagdynamiek waarvan de snelheid en omvang de meesten verrast heeft. We spreken ons niet uit over mogelijk te hoge of te lage landbouwgrondstoffenprijzen op korte termijn of op één welbepaald ogenblik, maar gaan er wel van uit dat we in de toekomst gewend zullen moeten raken aan prijzen die zich op een hoger plateau zullen situeren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.