Home

Achtergrond 229 x bekeken

Weeffout in pachtprijs snel herstellen

60 procent van de pachters betaalt meer dan wat economisch verantwoord is. Reden is volgens Jos van Maanen een weeffout in het pachtprijzenbesluit. Dat moet worden aangepakt, anders wordt pacht een zorgenkindje, zegt hij.

Jos van Maanen is voorzitter van de Bond van Landpachters en Eigengrondgebruikers (BLHB).

Sinds 1 september 2007 is een nieuw pachtprijzenbesluit van kracht. Velen van ons hebben de wijziging hiervan daadwerkelijk ervaren. De brief van de verpachtpachter of de rentmeester geeft aan hoeveel er betaald moet worden.

Deze pachtsomwijziging is rechtstreeks gevolg van een nieuw systeem van het berekenen van de pachtsom, uitgedacht in de commissie pachtprijzen. Een systeem waar de verdiencapaciteit van de agrarische ondernemer bepalend is voor de hoogte van de pachtsom. Zonder meer een goed uitgangspunt. En ook een systeem waarbij verpachters zich goed moeten voelen. Pacht moet immers aantrekkelijk blijven, als belangrijk financierings instrument van de landbouw.

De BLHB is vertegenwoordigd geweest in deze commissie. Het is niet haar bedoeling om het werk en uitgangspunt van deze commissie aan de kant te vegen. Maar inmiddels is het systeem praktijk. En is het zaak de uitkomsten te toetsen. Waarbij direct een aantal zaken opvallen die nadrukkelijk aanpassing behoeven.

Het landbouweconomisch instituut LEI berekend voor vastgestelde regio's de hoogte van de pachtprijs. Deze prijs geeft aan wat bedrijfseconomisch verantwoord is om aan pacht te betalen. Dit aan de hand van de bekende gegevens uit het referentienetwerk. Deze pachtprijs is bepalend voor nieuwe contracten van zes jaar of langer. Bestaande pachtprijzen veranderen met een veranderpercentage, wat hieruit is afgeleid.

Het gekozen uitgangspunt dat pachtprijzen stijgen of dalen met een veranderpercentage is prima. Maar in de praktijk blijkt dat velen, door het toepassen van het veranderpercentage, veel meer betalen dan de uitgerekende prijs van het LEI.

Uit een eigen steekproef van de BLHB blijkt dat bijna 60 procent van de pachters meer betaalt dan datgene wat economisch verantwoord is.

En bij een nieuwe pachtprijsaanpassing met een veranderpercentage wordt dit verschil nog groter. Deze weeffout en onrechtvaardigheid in het systeem moet verholpen worden.

Dit kan heel eenvoudig door te stellen dat de pachtprijs niet hoger mag zijn dan de bepaalde pachtprijs uit de LEI-berekening. Een prima werkbare en logische redenering. Waarbij we opmerken dat dan het LEI meer middelen beschikbaar moet krijgen om het referentienetwerk uit te breiden, om daarmee de betrouwbaarheid van de gegevens te vergroten en een secuurdere regio indeling te kunnen maken.

Het is tijd voor een tussen-evaluatie. Politiek en belangenorganisaties moeten met elkaar het systeem verfijnen. Zodat landbouw en pacht zo goed functioneren dat dit duo nog lang samen zal zijn.

Komt deze evaluatie er niet, dan zal dit hiaat in het systeem, en andere punten die aandacht behoeven, er voor zorgen dat pacht een zorgenkindje wordt. En dat is wel het laatste wat de BLHB, maar ook (naar ik meen) de verpachters voor ogen hebben.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.