Home

Achtergrond 246 x bekeken

Verkrijging vee is intracommunautaire verwerving

Een Nederlandse rundvee- en varkensmester is omzetbelasting verschuldigd over de verkrijging van vee uit Frankrijk en België. Er is voor meer dan de vrijstelling van ƒ23.000 (nu €10.000) aan vee uit Frankrijk en België verworven. Dit is de pijnlijke conclusie voor een rundvee- en varkensmester na een langlopende rechtsgang.

De aan de Hoge Raad voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

Belanghebbende, agrarische ondernemer, exploiteert een in Nederland gelegen rundvee- en varkensmestbedrijf. Hij betrekt zijn vee grotendeels uit Frankrijk en België. Tijdens een controleonderzoek door de Belastingdienst blijkt dat in elk onderzocht jaar het in art. 1a, lid 2, Wet OB 1968 genoemde bedrag van ƒ23.000 (nu €10.000) is overschreden, zodat omzetbelasting is verschuldigd.

Belanghebbende noch zijn echtgenote spreekt Frans, de contacten met de leveranciers van het vee liepen altijd via een in Frankrijk woonachtige Nederlander. Als het vee in Nederland kwam, moest het 2 weken in quarantaine bij de Rijksdienst voor Vee en Vlees. Als het vee vervolgens werd afgekeurd, werd het in overleg met de leverancier hier vernietigd dan wel teruggestuurd.

De rundvee- en varkensmester probeerde onder de naheffing uit te komen en stelde allereerst dat er in wezen slechts sprake is van voercontracten. Vervolgens stelde belanghebbende dat de leveranciers in Nederland over een vaste inrichting beschikken van waaruit het vee wordt geleverd. Het hof in Den Bosch verwierp beide stellingen, dat volgens de Hoge Raad terecht is.

Ook het oordeel van het hof dat de verkrijging door belanghebbende van het vee voldoet aan de omschrijving van het begrip ‘intracommunautaire verwerving’ van het Hof van Justitie (EU), 27 september 2007, zaak C-409/04, Teleos, is volgens de Hoge Raad juist.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Ingrijpende wijziging btw-regels ‘Plaats van dienst’

Meer informatie Uitspraak Hof Den Bosch, 24 januari 2007

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad, 9 mei 2007

Meer informatie Uitspraak Hof van Justitie EG, 27 september 2007, zaak C-409/04, Teleos

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.