Home

Achtergrond 197 x bekeken

Van Luyk: telers die eigen afzet regelen zijn probleem

Steeds meer telers of telersverenigingen gaan hun eigen afzet organiseren door zelf verkoopbedrijven op te richten. Dat zorgt voor een verdere ver­snippering op de afzetmarkt van groente.

Dat stelt Hans van Luyk, direc­teur van Vers Direct Nederland (VDN). Van Luyk schrijft in een weblog dat deze trend verant­woordelijk is voor een deel van de prijsdruk op de markt. ”Nieuwe exportbedrijven die met een bijna identiek product op de markt ko­men kunnen alleen markt verove­ren door goedkoper aan te bieden dan de huidige leveranciers.”

Van Luyk zet verder vraagte­kens bij de strategie van deze be­drijven. Verenigingen doen forse investeringen in nieuwbouwpro­jecten en in commercieel perso­neel. Die kosten zullen op lange termijn niet terugverdiend wor­den, denkt Van Luyk. ”Ik ver­wacht niet dat de kosten die ge­maakt worden lager zijn dan de kosten die een bestaande afzetor­ganisatie berekent voor haar diensten.”

De keuze voor een eigen ver­koopapparaat wordt dan ook vooral ingegeven door de behoefte aan directe invloed op het verkoopproces. ”Het gaat hier dus om vertrouwen en niet alleen om het rendement van de teler.”

Volgens Van Luyk ondermijnt deze tendens bovendien de ont­wikkeling van de associatie van producentenorganisaties (APO). ”Dit soort ontwikkelingen zijn en achterhaald. Telers zitten niet meer in hetzelfde schuitje.” Vol­gens Van Luyk is samenwerking met exportbedrijven juist belang­rijk.;

Of registreer je om te kunnen reageren.