Home

Achtergrond 236 x bekeken 6 reacties

Toekomst zuivelmarkt blijft ongewis

Oud-voorzitter Harm Schelhaas van het Productschap Zuivel waarschuwt voor de gevolgen van een verdere afbraak van de Europese zuivelpolitiek. Hij bepleit onder meer een bodem in de markt en enige bescherming tegen import.

"Hoedt u voor mensen die in goede tijden zeggen dat er geen einde komt aan het feest", las ik in een economische beschouwing. Ten onrechte - aldus deze beschouwing - denken mensen in een opgaande economie dat een nieuwe tijd is aangebroken waarin aloude economische wetten niet meer gelden. De zuivel zou zich deze waarschuwing moeten aantrekken; het gaat momenteel goed maar de toekomst is ongewis.

In meerdere landen kan de melkproductie aanzienlijk uitgebreid worden (bijvoorbeeld in West-Europese landen als Nederland en Denemarken, Oost-Europa, Zuid-Amerika). Opmerkelijk was ook een recente EU-studie die aangaf dat na opheffing van de melkquotering de melkprijs zou dalen tot het niveau van begin van 2007; dat zou dramatisch zijn gezien de inmiddels gestegen kosten. Ook de prijsdaling van de laatste maanden was groter dan ik had verwacht. Vooral droogte en ook een groeiende vraag uit kleinere Zuidoost-Aziatische landen waren de oorzaak van de grote prijsstijging van vorig jaar en niet China en India.

Ik schrijf dat niet om een slechte zuiveltoekomst te voorspellen. Het geven van een betrouwbare voorspelling op wat langere termijn is niemand gegeven. Er is ook een scenario denkbaar dat China en India wel belangrijk meer zuivel gaan importeren.
Ik schrijf dit om te waarschuwen voor de gevolgen van een verdere afbraak van de Europese zuivelpolitiek. Het blijft niet altijd feest, ook met ongunstige scenario’s moet rekening worden gehouden; er kunnen tijden komen dat een zuivelpolitiek weer nodig is en verdedigbaar is.

Industrie en dienstverlening kunnen de productie - vaak overigens niet zonder pijn - binnen enkele maanden aanpassen bij vraagverandering zonder de prijzen te verlagen. In de landbouw met zijn miljoenen onafhankelijk van elkaar producerende gezinsbedrijven lukt dat voor geen meter, overschotten ontstaan gemakkelijk. Er is ook door invloed van de natuur een moeizaam aanpassingsproces nodig van vaak enkele jaren, met langdurige en diepe prijsdalingen en (korte) prijsstijgingen. Zonder een aanvullende landbouwpolitiek heeft de landbouw een grote achterstand op industrie en dienstverlening.

Ik pleit daarom onder meer voor het volgende:
• Het leggen van een vloer in de markt teneinde diepe prijsdalingen te voorkomen en om reservevoorraden op te bouwen.
• Handhaven van zekere invoerrechten, ook om de Europese landbouw te beschermen tegen import uit landen waar geen rekening wordt gehouden met duurzaamheid, dierenwelzijn en mensenrechten.
• Handhaven van instrumenten om zo nodig de productie bij te sturen, bijvoorbeeld via premieregelingen.
Bij handhaving van een adequate EU-zuivelpolitiek ben ik zonder reserve optimistisch voor de toekomst van de melkveehouders, maar zonder dat is er ruimte voor zorg.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jan

  Natuurlijk heeft Schelhaas gelijk, daarom wordt er ook niet gereageerd. De vraag is waarom de politiek, de industrie en de het gros van de vergaderboeren instemmen met het huidige beleid. In Brussel op de vergadering van de EMB werd duidelijk dat de politiek en de zuivelindustrie één en het zelfde belang hebben en dat is lage prijzen voor de boer, zodat de voedselprijzen laag blijven en de industrie een flinke marge kan nemen. Let maar eens op De politiek heeft het nooit over de absurde rendementen die de supermarkten (22 %) en de zuivelindustrie (18 %) maken, maar wel beginnen te mekkeren als de boeren als de prijzen voor de boer wat omhoog gaan. Terwijl de boeren een 0,5 % rendement hebben op hun vermogen. De industie , de politiek en de vergaderboeren zijn drie handen op één buik die langzaam maar zeker de broekriem van de boeren aanhalen, zodat het steeds moeilijker wordt om te ademhalen. Het is dan ook volstrekt zinloos om in gesprek te gaan met deze mensen omdat hun agenda al lang vast ligt. Ze maken je eerst belachelijk, als dat te weinig effect heeft willen ze met je praten of in besturen kiezen om je monddood te maken. Als dat niet lukt doen ze allerlei beloftes die ze niet nakomen. Indien je dan doorblijft gaan met verzet wat succesvol is gaan ze intimideren en zwart maken. Mocht dat nog niet lukken om het verzet inte dammen dan zullen ze gaan dreigen met harde aktie vanuit politie en AIVD. Blijft het verzet groeien dan zullen ze de voorman uit de weg ruimen (zie Pim Fortuyn). Ik wil hiermee niet zeggen dat dat voor het verzet in landbouw ook geldig is. Maar het belachelijk maken van de DDB en NMV is in volle gang

 • no-profile-image

  peter kremer

  Bij deze wil ik ff reageren op het artikel van de anonieme GLI uit Ijselmuiden;
  We zitten niet allemaal altijd achter de pc.
  En moet je altijd reageren als je ergens mee eens bent?
  Ik vind het een goed verhaal van de heer schelhaas, mijn buurman bouwd een stal voor 450 koeien, hier in de buurt komt een stal voor 1000 koeien.
  Laat mensen toch, ik zeg maar zo "er is meer dan werken alleen in het leven" als zij zich gelukkig voelen met personeel, laat ze, ik hoef het niet.

 • no-profile-image

  gli

  Ik zie dat ik om bijna 11 uur een reactie heb gegeven op een artikel die gisteravond om 18 uur is geplaatst.
  Het verontrust mij dat niemand verder reageert. Is men nog aan het inkuilen of de kuil aan het afwerken? Of laat men een serieus artikel als dat van Schelhaas aan zich voorbijgaan? Dat kan tweëerlei betekenis hebben. Men vindt het domme praat: de WTO komt er aan en er is toch niks aan te doen of men ziet de WTO als het ideale medicijn tegen alle economische narigheid. In het laatste geval voorspel ik dat 98 tot 99 % van de agrarische ondernemers na een aantal jaren verschrikkelijk bedrogen zal uitkomen. Superondernemingen met duizenden tot tienduizenden melkkoeien zullen de productie overnemen en de rest heeft het nakijken. Maar wees gerust: dat zal niet vandaag of morgen gebeuren. Het zal enkele decaden duren, maar als de maatschappij zich blijft ontwikkelen zoals nu in gang is gezet en zoals het waarschijnlijk doorgaat dan is het onafwendbaar. Veel, veel meer dan die 1 of 2% die een kans maken ooit een bedrijf in eigendom te hebben of te leiden, denken dat zij ook tot die uitverkoren groep behoren. Gelukkig komen ook zij er langs de weg der geleidelijkheid achter dat dit helaas niet zo is! Het zou hun bok bitter tegenvallen wanneer zij vandaag de mededeling kregen van de bank of van de overheid: stop er maar mee want jullie horen niet bij het selecte groepje uitverkorenen.

 • no-profile-image

  gli

  Schelhaas heeft de situatie bijzonder goed verwoord! En nu maar hopen dat de politiek, de wereldleiders rond de WTO en de land- en zuivelvoormannen er voldoende notie van nemen.
  Wedden dat het ideaal van zoveel mogelijk (en liefst absolute) vrijhandel bij veel opinieleiders het wint van de door ervaringen gelouterde opvatting van Schelhaas?
  Jammer als het zo gaat!

 • no-profile-image

  gert

  mooi duurt nooit zo lang

 • no-profile-image

  Dorien

  Helemaal mee eens! Het voedsel moet goedkoop blijven, boeren mag je uitpersen. Het wordt hoogtijd, dat de melkveehouders waar nog pit in zit lid worden van de NMV en de DDB. Je moet gezamelijk een vuist maken om nog een boterham er aan over te houden! Laat je is goed bij praten door mensen die er echt verstand van hebben! Je melk zo maar meegeven en afwachten wat je er voor krijgt, dit kan niet meer. Je trekt aan het kortste eind. Zeker in Nederland waar de kosten zeer hoog zijn

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.