Home

Achtergrond 277 x bekeken

Saldo vleesvarkens, leghennen en melkvee hoger, vleeskuikens en zeugen lager

Alle sectoren hadden in het 1e kwartaal te kampen met hogere voerprijzen, maar dat werd niet altijd gecompenseerd door hogere opbrengsten. Bij de zeugenhouderij vallen de biggenprijzen flink tegen. Bij de melkveehouderij worden de extra kosten rechtgetrokken door de hogere melkprijs. Dat blijkt ui kwartaalcijfers van het LEI.

De prijsstijgingen in de landbouw werken voor de melkveehouders nog steeds gunstig uit. De hogere voerprijs leidt in het eerste kwartaal weliswaar tot € 3.400 hogere voerkosten dan het eerste kwartaal vorig jaar, maar de hogere melkprijs compenseert dat ruimschoots.

Vleesvarkens iets hoger, zeugenhouderij blijft slecht
Het saldo van de zeugenhouders is in het eerste kwartaal van 2008 nog erg laag, vooral door tegenvallende biggenprijzen en gestegen prijzen van het voer. De stijgende lijn in de export van vorig jaar zette niet door in het eerste kwartaal.

Bij de vleesvarkenshouders ligt het saldo in het eerste kwartaal van 2008 ondanks forse stijging van de voerkosten iets hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Redenen hiervoor zijn hogere opbrengstprijzen en lagere aankoopprijzen van biggen.

Vleeskuikens lager, leghennen iets hoger
De legsector kreeg in het eerste kwartaal van 2008 te maken met zowel hogere kosten als hogere opbrengsten. De kosten namen toe door prijsstijgingen van veevoer en opfokhennen. De hogere prijzen van eieren en slachthennen konden de gestegen kosten echter goed compenseren waardoor het saldo in het eerste kwartaal hoger uit komt dan in de dezelfde periode vorig jaar.

De afzet van kuikenvlees bleef in het begin van het jaar 2008 goed op peil. Een stabiele vraag uit binnen en buitenland hield de prijzen in de eerste drie maanden op een duidelijk hoger niveau dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ondanks hogere opbrengsten is het saldo van het eerste kwartaal van 2008 door de sterk gestegen kosten lager dan dat van dezelfde periode in 2007.

Meer informatie LEI-cijfers zeugen
Meer informatie LEI-cijfers vleesvarkens
Meer informatie LEI-cijfers melkvee
Meer informatie LEI-cijfers leghennen
Meer informatie LEI-cijfers vleeskuikens

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.