Home

Achtergrond 425 x bekeken

Protocol zaadproductie biologische groenten

Biologische zaadfirma’s en leveranciers van biologisch uitgangsmateriaal werken aan een protocol.

Daarmee moet voorkomen worden dat kiemplanten residuen van middelen bevatten. Het protocol is een uitvloeisel van door Skal geconstateerde residuproblemen in deze sector.

Skal wil garanties dat kiemplanten opgekweekt uit niet-biologisch zaad geen residuen van bestrijdingsmiddelen bevat. Dat zaad bleek de bron van een reeks overschrijdingen bij groenteplantenleverancier Westplant uit Venlo. Skal trok het EKO-certificaat van Westplant in april in, maar uit nader onderzoek blijkt het zaad als mogelijk bron van de overschrijdingen.

De verontreiniging is niet het gevolg van actief middelengebruik of van verontreiniging tijdens de opkweek, stelt Skal. Westland kreeg daardoor het certificaat terug. Door het wegvallen van Westplant als leverancier van biologische groenteplanten kwamen veel leveranties in gevaar.

De certificeerder heeft bij het bedrijfsleven aangedrongen op een protocol om veiliger zaad te leveren. In bepaalde gevallen is het in de biologische landbouw toegestaan om uit te gaan van niet-biologisch geteeld zaad, uit niet-biologische moederplanten.

Chemische ontsmetting van het zaad is in alle gevallen verboden. Skal doet geen verder onderzoek naar de herkomst van het zaad, omdat het in het buitenland wordt geteeld, vaak op grote afstand.

Plantum trekt het proces voor een protocol. "We krijgen signalen dat het met groot elan wordt opgepakt", zegt Skal-directeur Jaap de Vries. Gekeken wordt naar de situatie in andere landen, maar mogelijk kiest de sector voor scherpere regels. "Dat kan het imago van Nederlands product verbeteren."

Skal houdt de plantenleveranciers onder verscherpt toezicht, stelt De Vries. Het beraadt zich of het toezicht op het zaad of op het eindmateriaal wordt gericht.

Of registreer je om te kunnen reageren.