Home

Achtergrond 168 x bekeken

Perceel voor bedrijfswoning mag buiten het ondernemingsvermogen worden gehouden

Een veehouder heeft 32 hectare weiland gekocht, met de ontbindende voorwaarden dat hij op deze grond een bedrijfswoning mag realiseren. In zijn belastingaangifte rekent hij 6.800 m² tot zijn privé-vermogen. Onterecht volgens de belastinginspecteur. Terecht volgens de Rechtbank: van meet af aan heeft de veehouder dat deel van het perceel mogen afzonderen en tot zijn privé-vermogen mogen rekenen.

Deze zaak diende eind 2007 voor de Rechtbank in Haarlem, maar gaat terug naar 2000. In november 2000 verkoopt de veehouder zijn landerijen, waarop hij een bestemmingswinst van €547.051 realiseerde. Met dit bedrag wordt aanvankelijk een vervangingsreserve en later een herinvesteringsreserve gevormd. In 2000 sluit hij tevens een koopovereenkomst voor de aankoop van vervangende grond. Dit onder de ontbindende voorwaarden dat hij op het perceel een bedrijfswoning mag realiseren. Die toestemming van de gemeente volgt en middels een akte van kavelruil verwerft hij in 2002 het eigendom. In de jaarrekening word van de gekochte 32.49.60 hectare, 31.80.80 hectare tot het ondernemingsvermogen geteld. De overige 6.880 m² wordt tot het privé-vermogen gerekend. De herinvesteringsreseve wordt afgeboekt op het nieuwe ondernemingsvermogen.

De belastinginspecteur stelt zich op het standpunt dat het perceel waarop de woning is gebouwd aanvankelijk tot het ondernemingsvermogen heeft behoord en er dus een bestemmingswijzigingswinst is gerealiseerd. De Rechtbank Haarlem oordeelt echter dat het de veehouder vrij stond om bij aankoop een deel als privé-vermogen te bestemmen, tenzij er sprake zou zijn van een verplicht bedrijfsvermogen. Dat is niet het geval, want de grond is na verwerving niet aangewend als ondernemingsvermogen. Vanaf het begin af aan was duidelijk dat de 6.880 m² voor de bouw van de bedrijfswoning zou worden aangewend. De Rechtbank stelt de veehouder dan ook in het gelijk.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank Haarlem, 28 april 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.