Home

Achtergrond 173 x bekeken

Onzekerheid vergunningen op basis van toetsingskader ammoniak blijft

Reeds verleende vergunningen waarbij de bezwaartermijn is verlopen kunnen niet meer worden teruggedraaid. Vergunningen waartegen nog beroep mogelijk is zijn niet pertinent ten onrechte verleend. Elk geval zal door de Raad van State individueel getoetst worden. Alle beschikbare informatie over de effecten van een veehouderij op het gebied moeten hierbij worden meegenomen.

Op 26 maart 2008 werd door de Raad van State een vergunning geschorst die de provincie Noord-Brabant had verleend en op toepassing van het toetsingskader was gebaseerd.

Vergunningen waartegen geen beroep meer mogelijk is zijn in rechte onaantastbaar geworden. Tegen een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (Gedeputeerde Staten van de betrokken provincie). Gedeputeerde Staten moeten op het bezwaar beslissen, waarbij zij naar verwachting de uitspraak van de Raad van State van 26 maart 2008 in acht zullen nemen. Tegen de beslissing op bezwaar kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen vergunningen op grond van de Wet milieubeheer kan direct beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Het is uiteindelijk aan de Raad van State om in elk individueel geval te toetsen of bij de verleende vergunning significante gevolgen voor het betrokken Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten. Daarbij zal alle beschikbare informatie over de effecten van de vergunde uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij op het betrokken gebied een rol spelen.

Minister Verburg van LNV heeft geen inzicht in het aantal vergunningen dat is verleend aan veehouderijbedrijven op basis van het toetsingskader ammoniak. Daarvan wordt momenteel per provincie een inventarisatie gemaakt.

Meer informatie Brief van minister aan de Tweede Kamer
Lees ook Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000 betwijfeld

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.