Home

Achtergrond 278 x bekeken 1 reactie

Kritiek op kritiek Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer komt met kritiek op de ministeries, maar de ministers Gerda Verburg (landbouw) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vinden dat deze controleurs wel erg ver gaan bij hun toezicht.

Minister Gerda Verburg van landbouw heeft de indruk, dat de Rekenkamer de lat steeds een stukje hoger legt, waardoor haar ministerie nooit aan de normen kan voldoen. Zij vindt dat de Rekenkamer de kritiek op de bedrijfsvoering niet goed onderbouwt en te weinig oog heeft voor positieve ontwikkelingen. De CDA-bewindsvrouw denkt dat dit ”niet motiverend” is voor haar medewerkers.

De Rekenkamer benadrukt in een nawoord, dat zij tot het oordeel is gekomen dat de bedrijfsvoering van het ministerie van LNV verbeterd is, dankzij de inspanningen van de medewerkers.

Zo is minister Maria van der Hoeven ”verbaasd” over de kritiek op de besteding van Europees geld voor regionale ontwikkeling. Ze heeft ”verbetermaatregelen” getroffen om aan aanbevelingen van de Rekenkamer te voldoen, maar die is nog steeds niet tevreden. Maria van der Hoeven bestrijdt dat zij te weinig inzicht geeft in de vraag of beleidsdoelen gehaald zijn. In de praktijk is het niet goed mogelijk om aan te geven of beleid geleid heeft tot het behalen van doelen, of dat dit is toe te schrijven aan ”externe factoren”. De CDA-bewindsvrouw heeft daarom het aantal streefwaarden in haar begroting van dit jaar verminderd.

Ook minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) deelt de kritiek van de Rekenkamer op een groot aantal punten niet. Zij ziet een duidelijke vooruitgang in haar bedrijfsvoering, maar de Rekenkamer rapporteert niet meer dan een ”wisselend beeld”.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    ger

    Nu weet de minister ook hoe een agrariër zich voelt. Iedere keer weer wordt de lat hoger gelegd. Steeds weer je best doen om aan de richtlijnen te voldoen. Voldoe je wordt de lat weer hoger gelegd.
    Minister, suc6

Of registreer je om te kunnen reageren.