Home

Achtergrond 200 x bekeken

KAVB wil wijziging bestemmingsplan aan banden leggen

Als de bollentelersvereniging KAVB de bodemprocedure tegen het bestemmingsplan van Heerenveen verliest, heeft dat grote gevolgen voor de boeren.

"Dan bestaat het gevaar dan andere gemeenten boeren kunnen opzadelen met zeer vergaande beperkingen", zegt KAVB-directeur Jan van Aartrijk.

De gemeente Heerenveen is bezig met een herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Daarin is een spuitvrije zone opgenomen van 30 meter, terwijl het Lozingenbesluit nu voor de meeste gewassen een spuitvrije zone hanteert van 1,5 meter of 1 meter bij gebruik van speciale spuitdoppen.

Volgens Van Aartrijk is Heerenveen de eerste gemeente die zo’n vergaande regelgeving wil opstellen. "Daarom hebben we bezwaar ingediend. Vóór 1 juni verwachten we een uitspraak in de voorlopige voorzieningenprocedure. Dan hebben bollentelers rondom Heerenveen snel duidelijkheid over de te volgen regels."

De KAVB heeft ook een bodemprocedure aangespannen, zegt Van Aartrijk. "Als een gemeente zomaar dergelijke vergaande maatregelen kan opnemen in een bestemmingsplan, heeft dat zeer verstrekkende gevolgen voor alle telers in het buitengebied. We willen een gerechtelijke uitspraak zodat er een signaal uitgaat naar opstellers van bestemmingsplannen dat dergelijke vergaande maatregelen niet zomaar in een bestemmingsplan kunnen worden opgenomen op basis van zeer algemene argumenten."

Of registreer je om te kunnen reageren.