Home

Achtergrond 403 x bekeken 4 reacties

Crisis niet op te lossen op vrije markt

Als antwoord op de voedselcrisis stelt onder andere de Wereldbank voor de handel in landbouwproducten verder te liberaliseren.

Guus Geurts wil juist af van het neoliberale dogma dat alle heil voor landbouw en voedselvoorziening op de vrije wereldmarkt te vinden is. Hij stelt een meer geregionaliseerde landbouwproductie voor.

Guus Geurts is milieukundige en publicist en namens XminY Solidariteitsfonds betrokken bij Platform Aarde Boer Consument


Het door de Wereldbank uitgedragen beleid de handel in landbouwproducten verder te liberaliseren was juist de oorzaak van de voedselcrisis: strategische voedselvoorraden werden afgebouwd, ontwikkelingslanden mochten hun markten niet langer beschermen, en landen moesten bezuinigen op investeringen in de zelfvoorzienende landbouw.

Daarentegen werd vooral de grootschalige productie voor de wereldmarkt gestimuleerd. Landen als de Filippijnen en Indonesië die eerst netto voedselexporteur waren, werden door dit beleid netto voedselimporteur. Kleine boeren en inheemse volkeren in Latijns-Amerika en Azië zijn door (para)militairen, politie en privé-legers van hun grond verjaagd. Dit om plaats te maken voor grootschalige plantages van soja, palmolie, hout en tropisch fruit, voor de export.

De huidige grote vraag naar biobrandstoffen vergroot dit probleem. De koopkracht van westerse vleeseters en autobezitters wint het van de voedselzekerheid van de armsten in ontwikkelingslanden. Een effectieve oplossing kan er alleen komen als schaarse mondiale hulpbronnen eerlijker verdeeld worden, en als boeren in Noord en Zuid in staat worden gesteld hun eigen markten van voedsel te voorzien voor een kostendekkende prijs.

Dit is mogelijk via een drastische hervorming van het huidige vrijhandelsbeleid binnen de WTO en regionale vrijhandelsverdragen. Deze moet er toe leiden dat landen (of continenten als de EU) weer zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden, voor voedsel, veevoer, hout, vis en energie.

Voor producten die ook in Europa kunnen groeien dienen importheffingen te worden verhoogd, zodat een duurzame productie mogelijk wordt voor een kostendekkend en stabiel prijsniveau. In plaats van geïmporteerde soja kunnen dan Europese eiwitrijke gewassen als veldbonen, erwten en lupine worden geteeld. Europese koolzaad-, olijf- en zonnebloemolie vervangen geïmporteerde soja- en palmolie.

Verder wordt via deze importheffingen de import van tropisch hout, tropische vis en biomassa als suikerriet en palmolie ontmoedigd. Ook moet de Europese richtlijnen om verplicht biobrandstoffen bij te mengen van tafel. De genoemde importheffingen zorgen er voor dat werkelijk duurzame Europese biomassa van groene algen, afvalstromen, mest, en vezelhoudende gewassen een eerlijke kans krijgen.

Boeren in ontwikkelingslanden worden verder geholpen door behoud én uitbreiding van Europese productiebeheersing, en door alle Europese handelsverstorende export- en inkomenssubsidies af te schaffen. Het vrijkomende Europese geld kan worden ingezet voor bovenwettelijke milieuvriendelijke voedsel- en energieproductie, en landschaps- en natuurbeheer. Een meer geregionaliseerde landbouwproductie zou de inzet van de Health Check van het Europese landbouwbeleid moeten zijn.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Guus Geurts wil juist af van het neoliberale dogma dat alle heil voor landbouw en voedselvoorziening op de vrije wereldmarkt te vinden is. Hij stelt een meer geregionaliseerde landbouwproductie voor.
  Het is een illusie om dit dogma op korte termijn om te buigen, immers daar zijn voor een beperkte groep belangen behartigers enorme bedragen mee gemoeid. Lees het onder staand artikel waarvan ik geen link kon maken.

  De illusie van totaal privatisering.

  Het aantal individuen van de geprivilegieerde of bevoorrechte klasse die zich met privaateconomische systemen verrijken is veel groter dan diegenen die zich met staatssystemen verrijken.
  De bedragen waarmede beide zich persoonlijk verrijken zijn niet in vergelijk met elkaar.
  Individuen die zich met privaat economische systemen verrijken beschikken over geld en mogelijkheden die alle verbeelding tarten.
  Individuen met een normaal inkomen op onze planeet moeten 3.000 jaar werken voor wat andere op één jaar verdienen.
  Deze vorm van privaatrijkdom bekomen is een extremisme, een gevaar voor onze samenleving, het demotiveert alle mensen die werken, ondernemen en al diegenen die een belangrijke bijdrage tot onze samenleving leveren voor een normale verdienste.
  Het is een monopolisering van multinationale bedrijven en “geen liberalisering” met daling van prijzen als gevolg.
  Ieder bedrijf moet winst maken om te overleven, maar daar hebben de waanzinnige privaatuitkeringen niets mee te maken.

  Deze geprivilegieerde of bevoorrechte klasse beschikt over:
  Extreem veel privaat kapitaal, extreem grote privaat landerijen, privaat eilanden, extreem privaat vliegtuigen, extreem privaat jachten, extreem privaat woningen, extreem privaat patrimonium, extreem privaat auto’s, enz.

  Gebruiken enkel:
  Extreem dure hotels, extreem dure restaurants, extreem dure privaat hospitalen, extreem dure privaat scholen, extreem dure privaat ouderlingen tehuizen, meiden en knechten, met als gevolg: de Middeleeuwen zijn terug.

  Vb: de aandeelhouders en eigenaars van privaat industrie en privaat bedrijven, met aan het roer hun onmetelijk rijke en eeuwenoude economische dictators die niet van hun troon te stoten zijn:

  § De narcotica-industrie: de grootste industrie ter wereld (jaaromzet 1.000 miljard Euro per jaar)(dealers in verderf en dood)
  § Wapenindustrie: het zijn de handelaars in oorlog en de dealers in de dood. (850 miljard Euro per jaar)
  § Petroleumindustrie, Sjeiks en andere immens rijke (omzet onbekend) vb: de oliestaten.
  § Auto-industrie.
  § Chemische industrie.
  § Farmaceutische industrie.
  § De totaal geautomatiseerde industrie op onze planeet.
  § Banken & verzekeringsindustrie.
  § Kapitaalfondsen & wereldfondsen.
  § Software industries.
  § Film industrie.
  § Immobilia industrie.
  § Mode-industrie.
  § Kleding confectie-industrie.
  § Voedingindustrie.
  § De gokindustrie in al zijn vormen: v.b Las Vegas ook wel eens de stad van de duivel genoemd, paardenrennen, casino’s enz.
  § De entertainment industrie: supersterren, filmsterren, zangers, idolen, topsporters
  § Orgaanhandel.
  § Hormonenhandel (dealers in verderf en dood)
  § Top managers.

  Door gebrek aan herverdeling wordt geschat dat:
  Voor iedere extreme privaatrijkdom meer komen er 10.000 armen bij op onze planeet, m.a.w extreme privaat rijkdom veroorzaakt extreme armoede, de wet van oorzaak en gevolg.
  Alle systemen waarbij privilegies en voorrechten generaties lang erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch, andere leden van de samenleving zijn daardoor kansloos.
  Er is op de wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor ieders hebzucht.
  De kwaliteit van een samenleving bestaat niet uit het aantal miljonairs, maar hoe men omgaat met zwakken, ouderen, jongeren, gezondheidszorg, werklozen, armen, natuur enz.
  De ongelijke verdeling van verstand en rijkdom is de grootste onrechtvaardigheid op onze planeet.
  Om dit extremisme te voorkomen moeten we onze basis wetgeving veranderen, democratiseren en aanpassen aan onze moderne tijden.
  In onze moderne tijden is extreme privaat rijkdom en armoede taboe, dit extremisme moet vermeden worden, het remt elke vorm van modelsamenleving af en heeft enkel eigenbelang tot doel.
  Het maken van misbruik van onze democratische open samenleving kan niet, elke samenleving op onze planeet heeft spelregels, om een open samenleving te garanderen moet men het brengen van democratie in de private verdiensten tot stand brengen.
  De onbegrensde vrijheid van extreme privaat rijkdom zal wanneer we niet tijdig ingrijpen onze samenleving uiteindelijk naar het stenen tijdperk terugslingeren.
  De brainwash om deze extreme privaat rijkdom als normaal en superieur te beschouwen, deze ideologie wordt nu terug gepromoot, onderwezen en op een zeer subtiele manier de mens ingelepeld, het liberalisme met een menselijk gelaat is verworden tot een feodale en middeleeuwse samenleving met als wetgeving het recht van de rijkste.
  We moeten individualiteit (daar waar het moet) ondergeschikt maken aan het collectieve belang van het ‘overleven’ van de beschaving

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Neen we moeten kritiek op het neoliberalisme niet serieus nemen. Het geloof in een maakbare samenleving is op sterven na dood. Idealisme is ver te zoeken. Niet de mens maakt en vormt nog langer de samenleving, de economie maar de kapitalistische vrijmarkt economie maakt de mens voor wat hij is, een hebzuchtig en gierig individu. De kwaliteit van een samenleving bestaat niet uit het aantal miljonairs, maar hoe men omgaat met zwakken, ouderen, jongeren, gezondheidszorg, werklozen, armen, natuur enz.
  De ongelijke verdeling van welstand en rijkdom is de grootste onrechtvaardigheid op onze planeet.
  Om dit extremisme te voorkomen moeten we onze basiswetgeving veranderen, democratiseren en aanpassen aan onze moderne tijden.
  In onze moderne tijden is extreme privaat rijkdom en armoede taboe, dit extremisme moet vermeden worden, het remt elke vorm van modelsamenleving af en heeft enkel eigenbelang tot doel.
  Het maken van misbruik van onze democratische open samenleving kan niet, elke samenleving op onze planeet heeft spelregels, om een open samenleving te garanderen moet men het brengen van democratie in de private verdiensten tot stand brengen.
  De onbegrensde vrijheid van extreme privaat rijkdom zal wanneer we niet tijdig ingrijpen onze samenleving uiteindelijk naar het stenen tijdperk terugslingeren.
  De brainwash om deze extreme privaat rijkdom als normaal en superieur te beschouwen, deze ideologie wordt nu terug gepromoot, onderwezen en op een zeer subtiele manier de mens ingelepeld, het liberalisme met een menselijk gelaat is verworden tot een feodale en middeleeuwse samenleving met als wetgeving het recht van de rijkste.

 • no-profile-image

  A.H. van Engelen

  Was benieuwd wie het beleid van de wereldbank i.c. zou willen corrigeren. En jawel hoor, uitgerekend onze Guus komt met een zeer idealistische doch utopische oplossing. Is ook betrokken bij de "X-Y organisatie"op bepaald terrein. Nou ja dit is/was toch de organisatie die o.a. verzetsorganisaties in o.a. Latijns-Amerikaanse landen steunen/steunden? Waar ben ik ze nog meer tegengekomen??? Neem dit epistel s.v.p. niet serieus mensen!!

 • no-profile-image

  Jan

  Laten we na het communisme , het laaste isme afbreken namelijk het kapitaalisme. Het zal uiteindelijk zichzelf om zeep helpen, maar waarom daarop wachten????

Of registreer je om te kunnen reageren.