Home

Achtergrond 193 x bekeken

Boeren en terreinbeheerders samen in weidevogelbeheer

De inzet, inventiviteit en professionaliteit van de natuurbeheerder moeten de effectiviteit van het weidevogelbeheer bepalen, niet de subsidiepakketten.

Dat stelt Jan Bos van de afdeling Extern Beleid Natuurmonumenten. Hij pleit voor een gecombineerde beheeraanpak van boeren en terreinbeheerders.

In het Agrarisch Dagblad van 23 april stond een artikel waarin zorg wordt uitgesproken over de toekomstige weidevogelpaketten in het nieuwe subsidiestelsel voor natuur en landschap. Deze zorg ademt de sfeer van het ’oude denken’, namelijk dat de overheid tot in detail een eisenpakket moet voorschrijven voor het beheer omdat het anders misgaat. Dit gaat volledig voorbij aan de verantwoordelijkheid en deskundigheid van terreinbeheerders en agrarisch natuurbeheerders.

De filosofie van het nieuwe stelsel is om de subsidiering van natuurbeheer niet meer te laten verlopen via allerlei detailvoorschriften, zoals in het huidige Programma Beheer, maar meer op hoofdlijnen. De overheid bepaalt welke natuur en de beheerder bepaalt op welke wijze hij het beheert. Deze werkwijze doet recht aan de professionaliteit van alle natuurbeheerders. Immers: niet de subsidiepakketten bepalen de effectiviteit, maar de inzet, inventiviteit en professionaliteit van de beheerder.

Verschillen tussen boeren en terreinbeheerders zullen er altijd zijn. De aard van het beheer in reservaten wijkt nou eenmaal af van de aard van het beheer op boerenland, waar agrarische productie het primaire doel is en natuurresultaat een nevendoel. Dit zie je ook terug in het huidige Programma Beheer. Zo krijgt een boer meer subsidie voor een hectare weidevogelgrasland dan een terreinbeherende organisatie.

Streven naar gelijke behandeling, waar Natuurlijk Platteland Nederland (NPN) en Natuurlijk Platteland West (NPW) voor pleiten, is daarom niet realistisch, maar ook niet wenselijk. Waar het in het weidevogelbeheer naar toe moet is het combineren van effectief weidevogelreservaatsbeheer en agrarisch weidevogelbeheer in een aantal weidevogelkernen in Nederland. Zo benut je de kracht van verschillen in aanpak en mogelijkheden en kun je zelfs wat van elkaar leren. Dat is zinvoller dan het opleggen van een uniforme werkwijze aan boeren en terreinbeherende organisaties.

In een samenwerkingsverband van NPN, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en Landschapsbeheer Nederland wordt hard gewerkt aan het opzetten van deze gebiedsgerichte aanpak. Doel is het in stand houden en verbeteren van weidevogelpopulaties, met respect voor de werkwijze van de verschillende beheerders. Dat moet de koers zijn: werken aan een optimaal resultaat voor de weidevogels, waarbij we zowel de kracht van het terreinbeheer als de kracht van het agrarisch natuurbeheer benutten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.