Home

Achtergrond 433 x bekeken

7 LNV-subsidieregelingen geopend per 1 mei

Op 1 mei zijn er zeven subsidieregelingen opengesteld. Twee voor de kosten voor voorlichting en deskundig bedrijfsadvies, één voor vorstschade 2005, drie voor innovaties en investeringen in de veehouderij en één voor investeringen in de glastuinbouw.

Beroepsopleiding en voorlichting voor biologische landbouw
Openstelling: 1 mei - 15 juni 2008
Voor boeren die bedrijfsadvies hebben gevraagd of trainingen/voorlichting hebben gevolgd, omdat zij hun bedrijf willen veranderen naar een biologisch bedrijf of hun biologische bedrijf willen uitbreiden. Zij kunnen voor maximaal 50% van de kosten die ze hiervoor hebben gemaakt, subsidie aanvragen. Per aanvraag moeten de kosten ten minste €250 zijn. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag per jaar is €1500.
Meer informatie Het LNV-loket

Bedrijfsadvies over randvoorwaarden GLB
Openstelling: 1 mei - 1 juni 2008
Voor boeren die bedrijfsadvies hebben gevraagd, om na te gaan of hun bedrijfsvoering voldoet aan de randvoorwaarden vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zij kunnen voor maximaal 50% van de kosten van deze toetsing subsidie aanvragen. Per aanvraag moeten de kosten ten minste €250 zijn. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is €1500 euro. Zij kunnen één keer in de drie jaar deze subsidie aanvragen.
Meer informatie Het LNV-loket

Schade aan fruitteelt door vorst in 2005
Openstelling: 1 mei - 30 mei 2008
Voor fruittelers die in 2005 een bedrijf hadden en van 3 t/m 7 maart 2005 door vorst 30% minder opbrengst hebben gehad van hun fruitgewas(sen). Zij kunnen per gewassoort voor maximaal 70% van de financiële schade, een tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van vaste normbedragen voor de financiële opbrengst van het gewas. Een belangrijke voorwaarde is, dat te verzekeren fruitgewassen op zijn laatst vanaf 1 november 2008 voor een aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar zijn verzekerd tegen vorstschade.
Meer informatie Het LNV-loket

Samenwerking bij innovatie in de intensieve veehouderij en in de melkveehouderij
Openstelling: 1 - 30 mei 2008
Voor ondernemers die in samenwerkingsverband innovatieve projecten uitvoeren. Een project moet betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de sector, het verwerven van kennis, of op organisatorische of technische vernieuwingen. Ook moet het project zich nog in de fase van innovatieve ontwikkeling bevinden. De maatschappij vraagt ondernemers steeds vaker hun werkwijze aan te passen op het gebied van milieu, diergezondheid of dierenwelzijn.
Meer informatie Het LNV-loket

(Individuele) innovatieprojecten in de intensieve veehouderij en melkveehouderij
Openstelling: 1 - 30 mei 2008
Anders dan bij ‘Samenwerking bij innovatie’, is een samenwerkingsverband bij deze innovatieprojecten niet verplicht.
Meer informatie Het LNV-loket

Investeringen in integraal duurzame stallen
Openstelling: 1 - 30 mei 2008
Voor varkens-, melkvee- en pluimveehouders, die hun stallen willen aanpassen en daarbij rekening houden met dierenwelzijn, diergezondheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Met deze subsidie krijgen zij een deel van de extra investeringskosten, ten opzichte van een gangbare stal, vergoed.
Meer informatie Het LNV-loket

Investeringen in energiebesparing (glastuinbouw)
Openstelling: 1 - 21 mei 2008
Voor glastuinders die investeren om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Verschillende investeringen komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie is vooral bedoeld voor energie-extensieve bedrijven. Voor investeringen in het tweede energiescherm, kasdek met antireflectiecoating en energieclusters komen ook energie-intensieve glastuinbouwbedrijven in aanmerking.
Meer informatie Het LNV-loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.