Home

Achtergrond 224 x bekeken

Verrijkte kooi gestopt

De verrijkte kooi wordt in 2009 verboden. Investeren in een verrijkte kooi na 17 april 2008 is zinloos, omdat alleen investeringen voor 18 april 2008 binnen een overgangsregeling voor afschrijving vallen. Wel mag het systeem van de kleinvolière komen. De ministerraad stemde op voorstel van minister Verburg van LNV in met deze maatregelen en een brief hierover aan de Tweede Kamer.

Kooihuisvesting van legkippen is in de toekomst alleen toegestaan in het zogenoemde kleinvolièresysteem dat invulling geeft aan het Duitse Kleingruppenhaltungsystem. Het huisvestingssysteem komt tegemoet aan het natuurlijk gedrag van kippen. Het ministerie van LNV bereidt de regelgeving voor die waarschijnlijk begin 2009 van kracht wordt.

De regelgeving voorziet in een overgangsregime voor legkiphouders die op dit moment - dat wil zeggen voor 18 april 2008 - al beschikken over verrijkte kooien, of legkiphouders die voor 18 april 2008 onomkeerbare investeringsverplichtingen aangingen. Deze regeling geeft de gelegenheid tot een economisch verantwoorde afschrijving.

De onomkeerbare investeringsverplichtingen kan een veehouder aantonen door middel van een verleende milieuvergunning, een aanvraag van een milieuvergunning in combinatie met een aanvraag van een bouwvergunning, of een melding in de zin van het Besluit landbouw milieubeheer in combinatie met een aangevraagde bouwvergunning. Daarbij geldt de eis dat de verrijkte kooi binnen 2 jaar in gebruik moet zijn, dus uiterlijk 18 april 2010. Het overgangsregime geldt overigens voor verrijkte kooien en voor zogenoemde te verrijken kooien. Van dat laatste is sprake als de kooi zodanig is uitgevoerd dat na plaatsing van de inrichtingselementen, zoals zitstok, strooiseloppervlak en legnest, de kooi voldoet aan de voorschriften van de verrijkte kooi.

Het heeft voor andere legkiphouders dus geen zin meer om nu nog te gaan investeren in verrijkte kooien. Voor hen geldt het verbod straks onverkort.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘verrijkte kooi’

Meer informatie LNV, 18 april 2008: Verbod op verrijkte kooien voor legkippen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.