Home

Achtergrond 203 x bekeken

Toeslagrechten nationale reserve tot 15 mei

Het aanvraagformulier 'Melding Nationale Reserve 2008' is beschikbaar. Agrariërs kunnen hiermee toeslagrechten aanvragen uit de Nationale Reserve. Aanvragen is mogelijk als ondernemers hun grond moeten missen door overheidsinterventie en als zij grond verwerven dat als geheel verhuurd werd door de vorige eigenaar. Aanvragen is mogelijk tot 15 mei 2008.

In 2008 kan de agrariër in de volgende situaties een beroep doen op toeslagrechten uit deNationale Reserve:

  • 1. Overheidsinterventie
    Is door ruilverkaveling of stadsuitbreiding de oppervlakte van het bedrijf (eigendomen langdurige pacht) tussen 15 mei 2007 en 15 mei 2008 verkleind ten opzichte vande berekening op basis van de referentiegegevens? Dan kan de ondernemer de totale waarde van de toeslagrechten laten herverdelen over de oppervlakte die hij heeft overgehouden(indikken). Hij kan dit aangeven op het formulier voor de aanvraag van toeslagrechtenuit de Nationale Reserve.
  • 2. Verhuurde grond van een gekocht bedrijfHeeft de ondernemer op uiterlijk 15 mei 2004 een bedrijf of een gedeelte van een bedrijf gekocht of gepacht voor een periode langer dan 6 jaar? En was de grond van dit bedrijf van2000 tot 2002 aaneengesloten verhuurd? Dan kan hij toeslagrechten uit de NationaleReserve aanvragen als de huur tussen 15 mei 2007 en 15 mei 2008 is beëindigd en hijvan plan is binnen een jaar zelf te starten met landbouwactiviteiten.
  • 3. Vererving en gratis overdracht
    Heeft de ondernemer een bedrijf geheel of voor een deel in eigendom gekregen (of gepacht voor langer dan 6 jaar), door vererving, gratis overdracht of overdracht tegen een symbolisch bedrag? En had de erflater of schenker dit bedrijf van 2000 tot 2002 aaneengesloten verhuurd? Dan kan hij toeslagrechten uit de Nationale Reserve aanvragen als de huur tussen 15 mei 2007 en 15 mei 2008 is beëindigd en de eigenaar is overleden of door pensionering geen landbouwactiviteiten meer uitvoert.

Toeslagrechten uit de Nationale Reserve hebben extra voorwaarden. Er zijn voorwaarden om de toeslagrechten aan te vragen, uit te laten betalen en over te dragen. Toeslagrechten uit de Nationale Reserve kunnen gewone toeslagrechten zijn of toeslagrechten met speciale voorwaarden. Braaktoeslagrechten kunnen nooit uit de Nationale Reserve komen.

Het formulier is aan te vragen bij Het LNV-Loket op tel. 0800 - 22 333 22. Dienst Regelingen moet het formulier uiterlijk 15 mei 2008 hebben. Formulieren die na 15 mei worden ontvangen, worden afgewezen.

Meer informatie Het LNV-Loket: Toeslagrechten uit Nationale Reserve 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.