Home

Achtergrond 231 x bekeken

Ruim kwart vroeg gezaaide uien heeft slechte opkomst

Van alle uienpercelen die in februari zijn gezaaid heeft 25 tot 30 procent te kampen met een slechte opkomst.

Accountmanager Gerard Buizer van zaadleverancier De Groot en Slot schat dat in februari ongeveer 250 hectare uien is gezaaid.

Op een aantal percelen op de zware kleigrond is het uienzaad te diep gezaaid. Daardoor kost het de plantjes te veel energie om boven te komen. De vele regen heeft op onvoldoende opgedroogde zware kleigrond gezorgd voor een harde verdichte bovenlaag. Ook zijn veel vroeg gezaaide uienplanten aangetast door hagel of nachtvorst.

Het gevolg is dat de stand tegenvalt. Dan kan leiden tot kwaliteitsproblemen, zegt Buizer. "Je krijgt meer tarra. De uien krijgen dikkere nekken en de uien worden zachter. Dat geeft kwaliteitsproblemen en de uien zijn slechter te bewaren."

Uientelers die vroeg hebben gezaaid kunnen voor een dilemma komen te staan, zegt Buizer. "De vraag is wanneer overzaaien zinvol is. Wij houden een richtlijn aan van 50 planten per vierkante meter. Bij minder planten is de kans op kwaliteitsverlies te groot."

Overzaaien geeft een teler een verliespost van ongeveer 1.000 euro per hectare schat Buizer. "Dat zijn niet alleen de kosten voor zaaizaad en het zaaien zelf. We rekenen ook beregeningskosten omdat later gezaaide uien een snelle opkomst nodig hebben. Bij schraal weer bij het zaaien is beregenen noodzakelijk om de ontkieming snel op gang te brengen."

Of registreer je om te kunnen reageren.