Home

Achtergrond 360 x bekeken

Onttrekking bouwkavel voor tweede bedrijfswoning belast

Het gerechtshof in Arnhem oordeelde in hoger beroep dat de onttrekking van 1.400 m2 grond aan het ondernemingsvermogen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning belaste winst oplevert. De ondernemer heeft ondertussen tegen deze uitspraak cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. De Hoge Raad zal dus het definitieve oordeel over deze zaak moeten vellen.

De door het Hof beslechte zaak is kort samengevat de volgende:een agrarisch ondernemer brengt in 2003 een 1.400 m2 grond over naar zijn privévermogen om daarop een tweede bedrijfswoning te bouwen. Over deze overbrenging heeft hij geen belaste winst in aanmerking genomen. De inspecteur heeft echter het verschil van de getaxeerde waarde van de grond als grasland en als ondergrond voor een bedrijfswoning – te weten €71.000 – als niet tot de landbouwvrijstelling behorende winst in de heffing betrokken.

De grond is minnelijk getaxeerd. In oktober 2003 vond de minnelijke taxatie plaats door een taxateur van de Belastingdienst en een commerciële makelaar-taxateur CRMT en gecertificeerd WOZ-taxateur.

In het taxatierapport is onder meer vermeld:

"(Ȧ) Gevraagd wordt:
- waarde van het getaxeerde in vrij opleverbare staat, per 1 oktober 2003;
- de Wevab van getaxeerd ondergrond/tuin per gelijke datum;

Taxatie:
Rekening houdende met het vorenstaande en verder met alle voor de waardebepaling van belang zijnde factoren, wordt de vrije waarde in het economisch verkeer, bij voortgezet agrarisch gebruik, van de vooromschreven onroerende zaak door ondergetekenden als volgt vastgesteld:


- Als grasland op postzegel, ca. 1400 m2, €9.000,00
- Als ondergrond tuin/bedrijfswoning, ca. 1.400 m2, €80.000,00

Met betrekking tot voormelde ondergrond/tuin, ca. 1.400 m2, wordt door ondergetekenden geen verschil geconstateerd in de Waarde Economisch Verkeer (WEV) ten opzichte van de Waarde Economisch Verkeer Agrarische Bestemming (Wevab). De waarde WEV is gelijk aan de Wevab. (...)"

Let op: zoals uit de taxatie blijkt gaat het geschil om de vraag of het verschil tussen de Wevab-grasland en Wevab-ondergrond bedrijfswoning belast is.

De rechtbank Arnhem stelde de inspecteur in het gelijk. Ook in hoger beroep heeft de agrariër geen succes. Gelet op jurisprudentie van de Hoge Raad is in dit geval volgens het Hof namelijk sprake van een belaste bestemmingswijziging. Voorts is het Hof van mening dat het gelijkheidsbeginsel niet is geschonden. Het door de fiscus gevoerde beleid met betrekking tot bouwkavels is conform de jurisprudentie. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard. De agrariër moet belasting betalen over het waardeverschil tussen grasland en bouwperceel voor een bedrijfswoning.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘ondergrond’

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 28 februari 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.