Home

Achtergrond 209 x bekeken

Noodzaak economische groei staat ter discussie

Bestuursvoorzitter Ben Bernan­ke van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (FED) waarschuwt de wereld dat de Amerikaanse economie mogelijk krimpt.

Het Internationaal Mo­netair Fonds maakt binnenkort bekend waarom de economie in de Eurozone groeit met een "zorgwekkende 1,3 procent". Is de focus op groei terecht?

In het gisteren door uitgeverij Pepijn uitgebracht boek Moet Groei stellen de auteurs Frank Mulder en Freek Koster deze vraag aan een serie economen, waaronder voormalig landbouw­minister Laurens-Jan Brinkhorst en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz.
Brinkhorst roemt onderne­merszin en vindt de vraag bela­chelijk. "De welzijnsbevordering stagneert zonder groei, want ma­terieel welzijn is een voorwaarde voor geestelijk welzijn. Erst kommt das Fressen, dann die Mo­ral."
Stiglitz vindt als 'andersgloba-l­ist' dat economie vaak te nauw wordt opgevat. Groei wordt onte­recht uitgedrukt in bruto binnen­lands product (BBP), vindt hij.

"Dat cijfer kijkt naar wat in een land geproduceerd is en dat is niet wat we willen weten. We wil­len een verbetering van de le­vensstandaard." Een correctere benadering zou volgens hem een balans betekenen waarop ook bij­voorbeeld milieu of vrije tijd wordt
meegenomen.

Groei, tegenwoordig vooral het product van globalisering, komt in zijn ogen bovendien vooral rij­kere landen ten goede. "De econo­mische theorie voorspelt dat een wereldwijde vrije markt gemid­deld zal leiden tot winst", erkent hij.
De afspraken komen volgens hem vooral machtige landen ten goede. Ze zijn bovendien gericht op de lange termijn, geen reke­ninghoudend met de menselijke maat. "Zoals de oude Keynes al zei: op de lange termijn zijn we allemaal dood."

Verspilling van menselijk kapi­taal door ruwe outsourcing, be­nadrukt Stiglitz, is minstens zo erg als verspilling van geldelijk kapitaal. Dat landen zich vanwe­ge de groei specialiseren, een oud economisch principe dat compa­rative advantage wordt genoemd, heeft dus duidelijk een kostenzij­de.

Frankrijk en Duitsland kiezen echter openlijk voor de expor­teurs. De landen hebben aange­kondigd de Europese Centrale Bank onder druk te zetten het rentetarief te verlagen.
Een lager rentetarief betekent dat meer euro’s de markt op gaan en dus de export wordt bevor­derd. En dat is, vanzelfsprekend, noodzakelijk voor economische groei.
In Nederland bedroeg deze eco­nomische groei vorig kwartaal 1,2 procent, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis­tiek (CBS).

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.