Home

Achtergrond 158 x bekeken

Negen miljoen voor herstel Groningse kwelders

Het kwelderherstelprogramma Groningen krijgt van het ministerie van Vrom 9 miljoen euro uit het Waddenfonds.

Dat maakte minister Jacqueline Cramer bekend.

Het gaat in totaal om 1000 hectare kwelders. Een kwelder is het buitendijks gelegen begroeid land, dat tijdens gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt.

Het Groninger Landschap gaat het kwelderherstelplan samen met de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers, Natuurmonumenten en de Stichting Behoud Natuur en Landelijk Gebied uitvoeren.

Deze regelmatige overstroming door zout of brak getijwater creëert een bijzondere leefomgeving voor planten, insecten en vogels. De kwelders zijn tijdens hoogwater een rustplaats voor alle soorten vogels die in de Waddenzee voedsel zoeken.

De Groninger kwelders zijn in de loop der jaren sterk verouderd en verruigd. Dit komt door opslibbing en door de afname van begrazing.

Of registreer je om te kunnen reageren.