Home

Achtergrond 231 x bekeken

Laat het particuliere beheer van rietland niet in de steek

Pariculier rietbeheer is in het belang van veel meer partijen dan alleen de rietlandbeheerder zelf. Maar deze sector luidt de noodklok. De Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen pleit er voor rekening met de sector te houden, ook vanuit Den Haag.

De particuliere rietlandbeheerder heeft het niet makkelijk: goedkope rietimport uit het buitenland, nieuwe visies op rietlandbeheer en te hoge kosten in relatie tot de baten zetten de continuïteit onder druk. De sector luidt daarom de noodklok.
Dat is niet nieuw. De sector zelf heeft al in 2006 een rapport uitgebracht met als titel 'Natuurlijk Rietsnijden'. Daarin geven de rietlandbeheerders aan zich niet uitsluitend te zien als de producent van riet voor rieten daken, maar ook als partij die op marktconforme basis het beheer van verschillende typen riet- en hooiland voor haar rekening wil nemen.
Dat is ook in het belang van Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten. Zij geven dan ook uitdrukkelijk aan dat er ook in de toekomst een rol is weggelegd voor particuliere beheerders van rietland. Ook andere partijen, zoals het waterschap, zijn gebaat bij het voortbestaan van particulier rietlandbeheer.
Ik begrijp de onrust, want er speelt veel: Natura 2000-doelen, omvorming van winter- naar zomermaaibeheer, discussies over beëindiging van bijdragen vanuit het voormalige Nationaal park De Weerribben en de veroudering van rietlanden.
Laat ik beginnen met Natura 2000. In de rustgebieden moet de rietoogst inderdaad eerder ophouden om voldoende rust bij de start van het broedseizoen te garanderen. Natura 2000 biedt overigens ook kansen voor de particuliere rietlandbeheerders: de instandhoudingsdoelen vragen immers om actief beheer.
Wat betreft de omvorming van winter- naar zomermaaibeheer: zowel in de Weerribben als in de Wieden komen trilveenrietland en veenmosrietland voor. Dat vraagt ander beheer dan het cultuurrietland, maar de vergoedingen zijn ook aanzienlijk hoger.
We zijn druk bezig om de financiering van het natuurbeheer te herzien. We houden daarbij rekening met de belangen van de rietlandbeheerders. Bijvoorbeeld via een grootschalig plagproject van 1 miljoen euro.
Daarnaast kijken we voor medefinanciering van het beheer nadrukkelijker naar andere partijen. Ik wil voor de zomer duidelijkheid over de perspectieven voor de sector. We gaan ook in overleg met LNV.
Het was oud-minister Cees Veerman die een paar jaar geleden zei dat we samen voor een oplossing moeten zorgen. Want de rietlandbeheerders horen net zo bij de Weerribben en de Wieden als het trilveen en de grote vuurvlinder!

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.