Home

Achtergrond 579 x bekeken

Grond tegen complexwaarde naar natuur

Een gemeente wil grond kopen van een vof met melkvee en akkerbouw voor een natuurgebied. Maar in 2006 stelde de gemeente een bestemmingsplan vast dat voor een deel van de percelen ook woningbouw mogelijk maakt. Vanwege de Wet voorkeursrecht gemeenten besliste de rechtbank van Den Haag dat de grond €22,50 per vierkante meter waard is, terwijl de gemeente €6,81 wilde bieden. Dit is te lezen in het ledenblad van de LTO, Nieuwe Oogst van 19 april 2008.

De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle in Zuid-Holland wilde grond kopen van een vof met melkvee, varkens en akkerbouw. De vof liet vanwege de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) verzoeken om de waarde door een rechtbank te laten vaststellen. De rechtbank moet dan een commissie van deskundigen benoemen die de waarde van de grond en opstallen kan bepalen.

De door de rechtbank benoemde deskundigen vonden dat de percelen onderdeel van een complex van ruimtelijke ontwikkelingen uitmaken, in plaats van dat ze zonder het aan te leggen natuurgebied puur agrarisch zouden blijven. In dat geval moet er een verwachtingswaarde worden vastgesteld die rekening houdt met alle functies die de grond zou kunnen krijgen. Die waarde wordt dan de complexwaarde genoemd. De gemeente probeerde nog in te brengen dat het geplande natuurgebied bijzondere natuurwaarden zou hebben, maar kon niet hard maken dat deze een rol speelden in het vaststellen van de grenzen ervan.

De complexwaarde was drie keer zo hoog als de gemeente aanvankelijk wilde bieden. Het totale bedrag voor de benodigde 92 hectare met opstallen komt nu uit op ruim €17 miljoen. Overigens zijn de gemeente en de agrariërs vrij om af te zien van de transactie. Als de gemeente de grond niet koopt, dan zijn de agrariërs vrij om hun grond aan derden te verkopen, bijvoorbeeld projectontwikkelaars. De kosten van de gerechtelijke procedure om de waarde van de grond en opstallen vast te stellen komen voor rekening van de gemeente. Volgens LTO Noord kan de uitspraak gevolgen hebben voor de omringende gebieden, omdat er veel wensen bestaan voor woningbouw en natuur.

De uitspraak van de rechtbank en het artikel in Nieuwe Oogst zijn nog niet gepubliceerd op internet.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘voorkeursrecht gemeenten’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.