Home

Achtergrond 178 x bekeken

Beweging in wetsvoorstel personenvennootschappen

De regelgeving omtrent de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (cv) wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd. Deze wijziging heeft grote consequenties voor eenieder die (professioneel) te maken heeft met personenvennootschappen.

Een onderdeel van de wetswijziging is dat er vanaf het moment van inwerkingtreding een onderscheid wordt gemaakt tussen de:

  • stille vennootschap;
  • openbare vennootschap (ov) en commanditaire vennootschap (cv) zonder rechtspersoonlijkheid;
  • openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (ovr).
Verder zijn er wijzigingen bij de regelingen inzake de ontbinding en voortzetting van een vennootschap. De continuïteit van de vennootschap staat voorop. Ook komen er nieuwe regelingen omtrent de erfopvolging en vereffening en verdeling die geheel zijn toegesneden op de personenvennootschap.

Een ander opmerkelijk feit is de mogelijkheid dat de vennoten kunnen kiezen voor rechtspersoonlijkheid of geen rechtspersoonlijkheid van de personenvennootschap. Deze rechtspersoonlijkheid kan vervolgens op een later tijdstip weer worden opgeheven. Ook kan gekozen worden voor een inbreng in een besloten vennootschap. De regeling omtrent de inbreng in een besloten vennootschap verandert ook.

Het wetsvoorstel Personenvennootschappen zelf is inmiddels goedgekeurd door de Eerste Kamer en treedt naar verwachting per 1 januari 2009 in werking. Het wetsvoorstel kan echter niet in werking treden als ook andere wetgeving – denk aan de fiscale wetgeving –wordt aangepast.

De parlementaire behandeling van het flankerende wetsvoorstel over met name de fiscale gevolgen van de nieuwe regelgeving heeft een tijdje stilgelegen. Nu is er echter weer sprake van nieuwe ontwikkelingen aan dit front. In de NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG, ontvangen op 6 maart 2008 wordt onder meer uitgebreid stilgestaan bij de fiscale gevolgen van het wetsvoorstel. Deze nota is voor degene die zich verder wil verdiepen in de komende regelgeving een must. De nota is raadpleegbaar onder de navolgende link.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Haken en ogen aan nieuwe vennootschappen

Meer informatie

Meer informatie Tweede Kamer, 6 maart 2008: NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG, nummer 31.065

Meer informatie Eerste Kamer:Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (vennootschap)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.