Home

Achtergrond 430 x bekeken

Beter resultaat met niet gemengde tomen varkens

Vleesvarkens die vanaf geboorte tot afleveren aan het slachthuis als toom bij elkaar zijn gehouden behalen fors betere technische resultaten dan vleesvarkens die bij geboorte, spenen en opleg in de vleesvarkensstal zijn gemengd.

Dat concludeert onderzoeker Carola Van der Peet van de Animal Sciences Group uit een onderzoek naar het mesten van niet gemengde tomen biggen. Zij stelt op basis van het onderzoek dat het terugbrengen van diercontacten en het beperken van het mengen van tomen biggen gunstig is voor de gezondheid en de technische resultaten van de dieren.

Van der Peet deed onderzoek aan twee groepen dieren op Praktijkcentrum Sterksel; een wel gemengd, de ander niet gemengd. De dieren waren in totaal afkomstig van 171 tomen biggen en werden in vier ronden gemest.

De niet gemengde biggen groeien in de kraamstal iets sneller. Bij de gespeende biggen waren geen verschillen in groei, voeropname en voerconversie tussen wel en niet gemengde biggen.

De niet gemengde vleesvarkens groeiden 16 gram per dag sneller dan wel gemengde dieren. Ze hadden bovendien 1,1 millimeter dikkere spieren. Het percentage vleesvarkens met aangetaste longen verminderde van 10,3 procent naar 5,9 procent door de dieren als toom bij elkaar te houden en niet te mengen. Het saldo per afgeleverd vleesvarken was €2,10 hoger bij niet gemengde dieren.

Van der Peet deed haar onderzoek in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Aanleiding voor het onderzoek was de sterke toename van het aantal vleesvarkens aan de slachtlijn met borstvliesontsteking. In 1990 had 12 procent borstvliesontsteking; in 2004 was dit percentage opgelopen tot 22,5. De concrete onderzoeksvraag was of dit percentage teruggebracht kan worden door strikte toepassing van all in all out en het niet mengen van de dieren.

Of het niet mengen nu inderdaad gevolgen heeft voor de mate van borstvliesontsteking durft Van der Peet geen uitspraak te doen. In het hele onderzoek kwam slechts één geval van deze ziekte voor. Wel bleek tijdens het onderzoek dat onder de niet gemengde dieren minder longaandoeningen voorkwamen. In de niet gemengde groep was dit percentage 5,9 procent, in de gemengde groep lag het percentage op 10,3 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.