Home

Achtergrond 272 x bekeken 5 reacties

ABN Amro: melkprijs blijft in 2008 hoog

De ABN Amro-bank verwacht dat de melkprijs ook in 2008 hoog zal blijven, vanwege gezien de mondiale zuivelmarkt.

Dit blijkt uit het rapport Focus op Agrarisch waarin de bank haar analyse en visie geeft op de agrarische sector. Op de lange termijn zal de hoge melkprijs volgens ABN Amro zorgen voor meer productie , waardoor de melkprijs kan dalen. Melkveehouder moeten kiezen voor efficiencyverbetering en kostenbeheersing.

De melkquotering is minder belangrijk voor de melkprijs dan de vraag naar zuivelproducten op de wereldmarkt. Wereldwijd wordt een productiestijging van 2 procent verwacht. De vraag naar zuivelproducten zal meer stijgen, vooral in opkomende landen.
Het Europese zuivelbeleid is gericht op een geleidelijke afbouw van marktbescherming. De verwachte daling van de melkprijs is volgens de bank beperkt gebleven door gunstige ontwikkelingen op de wereldzuivelmarkt. De stijging van de melkprijs in 2007 schrijft ABN Amro toe aan de toegenomen vraag uit Azië, het beperkte aanbod van melk door de Europese melkquotering en de uitbraak van bluetongue. De hoge melkprijs maar ook de met 5 procent gestegen melkproductie per bedrijf droegen bij aan een hoger inkomen voor de melkveehouder. Nadelig waren de voortgaande stijging van de kosten van voer en mestafzet.

De bank ziet een duidelijke trend tot schaalvergroting. In 2006 werd 58 procent van de Nederlandse melkveestapel gehouden op bedrijven met 70 melkkoeien of meer. In 1995 was dat nog maar 34,5 procent. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf is in 2007 toegenomen tot 67. Het aantal bedrijven met 100 koeien of meer neemt toe terwijl totaal aantal bedrijven afneemt.
Ruim 5.000 melkveehouders zijn ouder dan 50 jaar en zonder opvolger. Voor de komende jaren kan dit volgens de bank leiden tot een versnelde uitstroom van melkveehouders.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gli

  Inderdaad: de schaalvergroting zal onverminderd doorgaan. Dat is onomkeerbaar. Bovenmodale ondernemers nemen het heft in handen. Dat heft wordt tenslotte overgenomen door de internationale financiële grootmachten. Maar over die opvatting wordt nu nog schamperig gelachen. Over 20 tot 50 jaar niet meer, denk ik. Ik ben geen linkse actievoerder, zelfs geen linkse stemmer! Wel een realist!

 • no-profile-image

  ton

  Ook ik sluit me bij deze mening aan. Zeker nu het er naar uitziet dat er weer wat verdiend gaat worden zullen multinationals proberen grip te krijgen op de primaire voedselproductie.
  En inderdaad GLI, op termijn betekent dit het einde van de zelfstandig agrarisch ondernemer.

 • no-profile-image

  geert

  u heeft 100 procent gelijk

 • no-profile-image

  abn/amro farmer!!

  Ach, een bank is maar op 1 ding uit en dat is geld verstrekken, en waar kan dat beter dan in de melkveehouderij. de boeren gek maken dat alleen schaalvergroting maar telt in de toekomst. onderpand hebben ze over het algemeen genoeg in de melkveehouderij. Als de boer het niet bol kan werken lacht de bank in het vuistje!!

 • no-profile-image

  Leo D

  Als een bank niet méér te melden heeft dan genoemde conclusies hoeven ze echt geen rapport uit te brengen. Jammer van het papier.
  Waarschijnlijk zelf met andere "zaken"bezig geweest.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.